Home ေဆာင္းပါး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဝးဘဲ နီးပါေစသတည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဝးဘဲ နီးပါေစသတည္း

738

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဝးဘဲ နီးပါေစသတည္း

စ႐ွဴခလိန္

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ကလို မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းလို႔လာခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္၊ ေျခာက္ဆယ္ ဖိႏွိပ္ခံရမႈ၏ ျပ႐ုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပ ေတာင္း ဆိုၾကသည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္း အေျဖရွာၾကသည္။ စာေရးသားျခင္းျဖင့္လည္း တင္ျပၾကသည္။ တခ်ိဳ႕လည္း ေဆြးေႏြးပြဲကို အယံုအၾကည္မရွိဘဲ လက္နက္ကိုင္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ ေနၾကတုန္းပင္ ရွိေသးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ နီးေတာ့မလိုလိုႏွင့္ ေဝးလာေနၿပီလားဟု ေတြးမိသည္။

၂၁ရာစုထဲသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ စစ္ပြဲသည္ မရွိသင့္ေတာ့ေပ။ ပညာေခတ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ပညာ ေခတ္တြင္ မိမိျဖစ္လိုသည္မ်ားကို ပညာရွိပီပီ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာေဖြလာၾကသည္။ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈသည္ လူသားမဆန္ေတာ့ေပ။ ကမၻာဦးလူသားတို႔၏ အ႐ိုင္းအစိုင္း လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈကိုရရွိရန္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး ပ်က္စီးနစ္နာ မႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္လာၾကသည္။ ပညာအစြမ္းျပ၍ စားပြဲဝိုင္းစစ္ပြဲကို ခင္းက်င္းလာၾကသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အရွည္ကိုၾကည့္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ပညာေခတ္တြင္ ပညာကို အသံုးမခ်တတ္ပါက ပညာတတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက မိမိႏိုင္ငံကို ဝါးမ်ိဳသြားလိမ့္မည္။ စစ္တိုက္၍ဝါးမ်ိဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ပညာျဖင့္ဝါးမ်ိဳၿပီး သူမ်ားဩဇာခံ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း ရွိေသာ သူတို႔သည္ ညီတူညီမွ် ခြဲေဝေပးၾက၍ တရားမွ်တမႈကို လိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာကို ဗိုလ္က် စိုးမိုးလိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသလို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ဗိုလ္က်လိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေလာက၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္း (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လူတိုင္းလိုခ်င္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သည္ လူသားတို႔၏ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိပါလွ်င္ မိမိတို႔၏မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက်းရြာေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ တိုးတက္မႈႏွင့္ နီး လာမည္ မဟုတ္ဘဲ ေဝးေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ေလာက၌ တရားမွ်တမႈမရွိသေရြ႕ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညႇင္းဆဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳလိုမႈ၊ စစ္ခင္းၿပီးတြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚ လာရစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ တရားမွ်တမႈသည္ လိုအပ္လာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း လိုအပ္ လာေတာ့၏။

စစ္ပြဲဟူသည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ မည္သည့္စစ္ပြဲမဆို အေၾကာင္းတရားရွိျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ စစ္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ စစ္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရၿပီး အတိဒုကၡေရာက္ ၾကရသည္။ တိုင္းျပည္၏ သားေကာင္းရတနာ ႏွစ္ဖက္စစ္သားမ်ားသည္လည္း အသက္ေပါင္းမ်ား စြာစြန္႔လြတ္ေသဆံုးၾကရသည္။ စစ္ပြဲကို မည္သည့္ လူမ်ိဳးမွ မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ထိုအခါ စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြၿပီးေခတ္အဆက္ဆက္ေသာ လူသားတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ရာသက္ပန္မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ ထာဝရ စစ္ပြဲ ျဖစ္ရသည့္ထံုးစံ မရွိေခ်။ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈကိုပင္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ မည့္သည့္ေဒသမဆို ကမၻာစစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားၾကေလ သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ‘စစ္ပြဲသည္ ေရရွည္စစ္ပြဲ ျဖစ္ေနပါလွ်င္ စစ္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္လာတတ္သည္’ဟု ဆိုၾကေလ့ရွိသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ပြဲသည္မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္စစ္ပြဲျဖစ္ပါေစ စစ္ပြဲ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအာ႐ုဏ္ဦးသည္ ေပၚထြက္လာစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္၍ တစ္ရာပင္ ျပည့္ေတာ့မည္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးသည္ အၿပီးျပတ္ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္ျခည္သန္း႐ံုပင္ရွိၿပီး ႏွင္းထုေတြက ဖံုးအုပ္ထားလ်က္ရွိသည္။ စစ္ပြဲခဏရပ္လိုက္ ျပန္ျဖစ္လိုက္ႏွင့္ မဆံုးႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲသံသရာအတြင္း ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ ၾကရွာဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႕သာ ေျပာင္းသြားၾကသည္။ ေျမျပင္စစ္ပြဲမွာေတာ့ အၿပီးပိုင္ေျပာင္းလြဲျခင္းမရွိေသးဘဲ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာ စစ္ပြဲက အစြမ္းျပေနၾကတုန္းပင္ ရွိေသးသည္။

လြတ္လပ္ေရးရခါစ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေခတ္၊ ယခု ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္ စေသာေခတ္စနစ္ ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။ ရပ္စဲမႈမရွိေသာ စစ္ပြဲေနမင္းႀကီးက အပူ ျပင္းေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ တစ္ခုခုမွားယြင္းမႈ ရွိေနၿပီဟု ဆိုရပါမည္။

တခ်ိဳ႕အသက္ငယ္ အသက္ႀကီးသူေတြလည္း စစ္ေၾကာင့္ေျပးလႊားၾကရင္း ေသကုန္ၾကၿပီး။ တခ်ိဳ႕ လည္း ေျချပတ္လက္ျပတ္ျဖင့္ရွင္သန္လ်က္ ဘဝ ဒုကၡေတြကို ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ ေနၾကရရွာသည္။ နယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔သည္ စစ္ေၾကာင့္ ဒုတိယႏိုင္ငံ၊ တတိယႏိုင္ငံသို႔လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြား ကုန္ၾကၿပီ။ အဘယ္မွ် ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသနည္း။ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ စနစ္၏မွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပလို႔ေနသည္။ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ ရွက္စရာပင္ေကာင္းလွ ေပသည္။ မိမိတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ျမစ္မ်ားက စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ကို ဆက္လက္ၿပီး ခံစားေနရ ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ စစ္ပြဲက်ိန္စာမ်ားမိေနသလား ေတြးမိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာက ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအေပၚ ျပန္ဆင္ ျခင္ေတြးေတာမိၿပီး မ်ားစြာရင္နာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေနာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ ရပ္ေတြကို ျပန္စဥ္းစားၿပီး မ်ားစြာလည္း စိတ္ထိခိုက္ မိသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္းမွာ တခ်ိန္က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတိုက္ပြဲ ဝင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၾကရၿပီး ဗမာ့သားေကာင္း သမီးေကာင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေသေၾကခဲ့ၾကရေပသည္။ ဤတိုင္းျပည္အတြက္ ႏွေျမာတသစရာ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းၾကား မတိုက္ၾကရဘဲ မေသဆံုးကုန္ၾကဘဲ အားလံုးတိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး တည္ေဆာက္ ေရးမ်ားမွာသာ ဝိုင္းအလုပ္လုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္မလဲ ဟုလည္း ယူဆစဥ္းစားေနမိသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းဆိုးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္’ဟု သူ၏ကိုယ္ေရးစာအုပ္၌ ျပည္တြင္း စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံေဝဂရစရာ အျဖစ္ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္သည္ အိမ္နီးနား ခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲအနည္းငယ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ရရွိသြားေလ့ရွိသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္သည္ပင္ ယခင္ကမၾကာခဏ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေျပၿငိမ္းသြားလ်က္ရွိ သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္သီးခံျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္း တရားမ်ားကိုလက္ကိုင္ထားၿပီး စစ္ပြဲႀကီး မေပၚေပါက္ရန္ ထိန္းသိမ္းတားဆီးလ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီယားသည္လည္း စစ္ပြဲၿပီးဆံုးျခင္း မရွိေသးဟုဆိုၾကေသာ္လည္း ယေန႔ထိစစ္ပြဲက ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈ၊ ေသ ေၾကပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မကုန္မွီအခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယနယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ ထႂကြေတာ္လွန္ေနေသာ အိႏိၵယ နာဂလူမ်ိဳး သူပုန္သည္ အိႏိၵယအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီးမားေသာ အိႏိၵယအစိုးရသည္ပင္ အင္အားနည္းေသာ နာဂသူပုန္ကို နားလည္ျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္ လိုက္ ေလ်ာခဲ့၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယျပည္တြင္းစစ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ယခုထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးေခ်။ အိႏိၵယႏွင့္ မည္သို႔ ကြာျခားပါသနည္း။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ဘာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မက်င့္သံုးခဲ့ၾကသနည္း။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ခြဲျခားၿပီးမသိခဲ့ေလသလား စဥ္းစားစရာေတြက မ်ားစြာပင္တည္း။

တရားမွ်တစြာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္မအစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ ညီတူညီမွ်စြာ မွ်ေဝၾကၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အတြင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိကာစ အခ်ိန္ကဲ့သို႔ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔မွာ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ အဆက္မျပတ္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ကူညီကယ္မလို႔ မရေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆင္းရဲဆံုး တိုင္းျပည္ စာရင္းထဲ ဝင္သြားေလသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ရရွိသင့္ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရး အဆင္ေျပေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ေနၾက ရသျဖင့္ ဒုကၡေပါင္းစံု ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ခံစားၾကရ သည္။ စစ္ပြဲေတြရပ္လ်က္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရသင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္ ေတြ႕ႀကံဳညီမွ် ဝါဒတူယွဥ္ခဲ့ေပ ဒို႔ေျပဟု ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ငယ္စဥ္ကတည္းက သီဆိုလာခဲ့ၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ေတြ႔ႀကံဳညီမွ် ဝါဒေတြမတူညီဘဲ ပဋိပကၡ အသြင္ေတြ ျဖစ္ေနၾကရပါသနည္း။ စင္စစ္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံဟု ေႂကြးေၾကာ္ ထားၾကၿပီး တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ အတၲ ဝါဒႀကီးစိုး လႊမ္းမိုးျခင္းကို က်င့္သံုးေနၾကပါသနည္း။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ အၾကင္နာ ေမတၲာ တရား ကင္းမဲ့လာၾကပါသနည္း။ စဥ္းစားမိေလ အေျဖကေျဖရ ၾကပ္ေလျဖစ္ေနသည္။ မိမိတို႔၏ ေလာဘမာနအတၲ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုးတက္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေခ်။

ဗုဒၶေခတ္က အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနသည့္ မိမိေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ဆီသို႔ ႂကြေရာက္ၿပီး တရားေဟာခဲ့သည္။ ေရလုပြဲတြင္ ေရႏွင့္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳး၏ အသက္သည္ မည္သူက တန္ဖိုးရွိသနည္း။ အစရွိေသာ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာၿပီးလယ္ယာ၌ သြင္းယူၾကေသာေရကို အညီအမွ် ခြဲေဝကာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ေအးအ တူပူအမွ် အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မိမိတို႔နယ္ေျမေဒသအပါအဝင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုး အညီအမွ်အဘယ့္ေၾကာင့္ မခြဲေဝႏိုင္ၾကသနည္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအဝင္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အညီအမွ်ခြဲေဝ က်င့္သံုး ႏိုင္ပါလွ်င္ ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း ညီညႊတ္မႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း မလြဲမေသြ ရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ဘာသာဝင္မ်ားပင္ျဖစ္ပါေစ တရား သေဘာအရ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ မိမိပိုင္ဆိုင္ပါသည္ ဆိုေသာ အိုးအိမ္တိုက္တာ ေျမယာႏိုင္ငံတို႔သည္ ေသသြားသည့္အခါ ယူေဆာင္လို႔ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ ယူေဆာင္လို႔ မရသည့္ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီတူညီမွ် ခြဲေဝသံုး ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္တြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမိုင္းသစ္တစ္ခုကို ကမၺည္းထိုးက်န္ရစ္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးနည္းနာေတြကို ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မယူသည္ျဖစ္ေစ အာရွေဒသတြင္ ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားကို နည္းနာယူသင့္ေပသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယတို႔ကို နည္းယူ သင့္ေပသည္။ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို တရားမွ်တ ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စနစ္တက် ခြဲေဝသတ္မွတ္ၿပီး က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔၏ တိုးတက္မႈမွာ ညီမွ်မႈရွိမရွိကို သိရွိပါလိမ့္မည္။ မတိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ရမည္။ တစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ တစ္ျပည္နယ္၊ တစ္တိုင္း ႏွင့္တစ္တိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ညီမွ်မႈမရွိသမွ် ကာလ ပတ္လံုး ပဋိကၡအသြင္ ရွိေနဦး မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္သည္လည္း အၿပီးတိုင္ ရပ္စဲဘို႔ မလြယ္ကူေသးေခ်။

စင္စစ္ စစ္ပြဲမ်ား၌ အႏိုင္ရရွိေသာ သူတို႔သည္ ရန္မ်ားလ်က္ရွိၾက၏။ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈလည္း ရွိေလ၏။ ႐ံႈးနိမ့္ေသာ သူတို႔သည္ ဆင္းရဲစြာျဖင့္ ေနရသလို အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ရွိၾက၏။ ႏွစ္ဖက္စလံုး မည္သူမွ ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ၾကရလ်က္ မရွိေခ်။ အႏိုင္အ႐ံႈးမရွိဘဲ ညီညြတ္မွ်တစြာက်င့္သံုးေန ထိုင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အားလံုး(ႏွစ္ဖက္စလံုး) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အရသာကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိဘဲ စစ္၏အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို ခံစားၾကရသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ အသိတရားရွိေသာ လူသားခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး က႐ုဏာ၊ ေမတၲာတရား ထားသင့္ေပသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိသည္ကိုလည္း အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သိေနၾကလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ကို မည္သို႔ ၿငိမ္းသတ္ၾကမည္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

စ႐ွဴခလိန္(ထီးထာကလုန္း