Home သတင္း ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ KPSN ေတာင္းဆုိ

ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ KPSN ေတာင္းဆုိ

2057
Photo: KPSN

မတ္လ ၂၆ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိ္င္ဆူး

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တပ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)ႏွင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္ အကူျပဳကြန္ယက္-KPSNက ယေန႔ (မတ္လ ၂၆ရက္)တြင္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

“တုိ႔ေျမမ်ားကုိ ေလာင္းကစားပစ္ျခင္း”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရႊကုကၠိဳ လ္ၿမဳိ႕ သစ္စီမံကိန္းသည္ မကာအုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဧရာမကာစီႏုိ ေလာင္းကစားၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေနၿပီး ေဒသခံအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈထက္ ရာဇဝတ္ တုိးပြားလာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးခဝါခ်သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

KPSN၏ ေျပာခြင့္ရ ေစာေလးကေပၚက “ေရႊကုကၠဳိလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အထူးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက ေဒသခံ ေတြ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥေတြမ်ားတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာမေတာ္မတရား သိမ္းဆည္းခံရမႈေတြ လည္းမ်ား လာတယ္။ တုိးပြားဝင္ေရာက္လာတဲ့ တရုတ္လူဦးေရေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအတြက္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ လာတယ္။ ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ျမဝတီၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ဆယ္မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရႊကုကၠဳိလ္ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ရာထုိင္ ႏုိင္ငံတကာဦးပုိင္အုပ္စု (Yatai International Holding Group) ကုမၸဏီႏွင့္ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူ ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ေျမခံ (BGF)တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာရာထုိင္ ေရႊကုကၠဳိလ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အေနျဖင့္ တရားဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ စစ္တပ္မွ အဓိက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားၿပီး ၎၏လက္ေအာက္ခံ လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ ပတ္သတ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အျပင္ ေလာင္းကစားၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဒုစရုိက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည့္အေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင္းလည္း KPSN၏ ေျပာခြင့္ရ ေစာေလးကေပၚက ဆက္ေျပာသည္။

၎ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ စီမံကိန္း အျဖစ္စည္းရုံးေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမ်ားကုိလည္း တန္ဖုိးအလုိက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး၍ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာမွာ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေပးသည္မွ ဧက (၅၀)ေက်ာ္ သာျဖစ္ ေသာ္လည္း စီမံကိန္း၏ Master Plan တြင္ ဧက ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီပါဝင္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လတ္တေလာ စီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစ၍ ၎ေဒသတြင္းသုိ႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လယ္ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း အေဆာက္အဦးမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆယ္မုိင္ ခန္႔ဆံ့တန္းသည့္ ေျမဧက (၃)ေသာင္းေက်ာ္ လႊမ္းၿခံဳပါဝင္မည္ျဖစ္သလုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၅)ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ စီမံခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၎စီမံကိန္းထဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဧက ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ ဧရာမ ဆာဖရီကမၻာတစ္ခု ၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ စကၠဴပန္းမ်ိဳးစုံဥယ်ာဥ္ႀကီး (Bougainvillea Base)၊ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္သံရိုက္ကူးေရးဗဟိုဌာန၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာပစၥည္းကုန္တိုက္၊ ေရပူစမ္းအပန္း ေျဖဟို တယ္၊ ကာစီႏုိေလာင္း ကစား႐ုံႏွင့္ အြန္လိုင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း အစရွိသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမဝတီၿမဳိ႕ခံလူထုမ်ားမွ ဆန္႔က်င္သည့္ ေသဘာ ထားမ်ားရွိၾကသလုိ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကရင္ အမ်ဳိး သား အစည္းအ႐ုံး-KNUအေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္မခံေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိ ထားမႈရွိသည္။

KNU အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူး က “ေဒၚလာ သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီးလုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ ေကအဲန္ယူက လက္မခံပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ဒီလုိ Mega Project ကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူက ဆန္႔က်င္ တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလမွာေတာ့ျဖင့္ ဒီ Mega Project ေတြကုိ မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတဲ့ Position ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာရွိပါတယ္။” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာဆုိထားသည္။

၎စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္ မႈမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခ အေနမ်ားအျပင္ အလားတူ စီမံကိန္းမ်ဳိးရွိခဲ့သည့္ လာအုိႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိပါ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေပၚေနျပည္ေတာ္အစုိးရမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းထြက္ခြာသြားေရး အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား အာမခံခ်က္ မရွိေသးခင္အခ်ိန္ထိ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံး ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားရန္ KPSNက အစီရင္ခံစာ၌ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရာထုိင္ ကုမၸဏီကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စီမံခ်က္အျပည့္ အစုံ ကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ရန္အျပင္ တရုတ္အစိုးရထံကုိလည္း လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ မူဝါဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈရွိ၊ မရွိအေပၚ ခ်က္ခ်င္း စိစစ္ေရးႏွင့္ ထုိစီမံကိန္းသည္ BRI ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္း ခ်က္ထုတ္ ျပန္ေပးရန္လည္း KPSN က ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

KPSN ကို KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ရာ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ကရင္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၉ ဖြဲ႔ပါ၀င္သည္။