Home သတင္း ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘဏ္တိုး ထပ္ေလွ်ာ့ခ်မည္

ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘဏ္တိုး ထပ္ေလွ်ာ့ခ်မည္

746
Photo: Central Bank of Myanmar

မတ္္ ၂၄ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရက္စ္ ဂယက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရမႈ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး စီးပြားေရး က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ဘဏ္တိုးမ်ားကို လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု မတ္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေငြစုဘဏ္စာရင္း၊ အခ်ိန္ေစ့မွ ထုတ္ေပးရသည့္ ေငြစုစာရင္းမ်ား၏ ဘဏ္ တိုးႏႈန္းကို ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၈ ဒသမ ၅ (၈.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆ ဒသမ ၅ (၆.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း အၾကားေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ေခ်းေငြအေပၚ အတုိးႏႈန္းကို ၁၁ ဒသမ ၅ (၁၁.၅) ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ ေကာက္ခံရန္ ေလွ်ာ ့ခ်သတ္မွတ္လုိက္သည္ဟု ဗဟုိဘဏ္၏ (၄/၂၀၂၀) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယခင္က ဘဏ္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအတြက္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ေခ်းေငြ အတြက္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခက္ႀကံဳလာသည့္အတြက္ မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္တိုး ၉ ဒသမ ၅ (၉ .၅)ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြ အတုိးႏႈန္းကို ၁၂ ဒသမ ၅ (၁၂.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီးေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ယခုလို ဒုတိယ အႀကိမ္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကို ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္အတြက္ တစ္လအတြင္း ဘဏ္တိုး ႏႈန္းမ်ား ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီးေလွ်ာ ့ခ်သြားၿပီးျဖစ္သည္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ ့ခ်ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ လအတြင္းက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလို ဆက္တုိက္ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းျဖစ္သည္။