Home ေဆာင္းပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္

991

စ႐ွဴခလိန္ ( ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္)

ေလာက၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူ သားတို႔၏ဘဝကို တည္ၿငိမ္ေစၿပီး ခ်မ္းသာမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိေသာ တိုင္းျပည္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ တိုးတက္ဖို႔ရန္ မလြယ္ကူေခ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကင္းမဲ့လ်က္ စစ္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ား၌ ပို၍ ပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေတာင္းတၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကပင္ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္ခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂံျပည္ႀကီးတိုးတက္ႀကီးပြားစဥ္ ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔၏ စစ္ပြဲသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရေလသည္။ ထိုစဥ္က စစ္ေျပၿငိမ္းေရးကို ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

ပုဂံေခတ္က်စြာမင္းႀကီး (သကၠရာဇ္-၅၉၆+ ၆၁၂) လက္ထက္တြင္ သာသနာေတာ္ႏွင့္ ပရိယတၲိ စာေပမွာ လြန္ စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။ စာတတ္၊ စာဆိုက်မ္းျပဳမ်ားစြာေပၚထြက္ရာတြင္ ဦးက်ည္ေပြ႔ ေခၚအရွင္ဒိသာ ပါေမာကၡ ဆရာေတာ္တစ္ပါးလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္ ၆၀ ေရာက္မွ ပရိယ တၲိစာေပကို သင္ယူၿပီးစာတတ္အေက်ာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ သက္ေတာ္ ထင္ရွားရွိစဥ္ နရသီဟပေတ့ မင္းႀကီး လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စစ္ပြဲျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။ ယင္းစစ္ပြဲေျပၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ ဆရာေတာ္ သည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆရာေတာ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္ ကမၺည္းထိုးခံရကာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။

သကၠရာဇ္ (၆၁၇+၆၄၈)ခုႏွစ္တြင္ နရသီဟ ပေတ့မင္းႀကီးသည္ တ႐ုတ္စစ္ခ်ီလာသည့္အခါ ျပည္၏ အေနာက္ ဖက္ လွည္းက်အရပ္၌ မင္းႀကီးသည္ ပညာရွိမွဴးမတ္တို႔ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ကိစၥကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾက သည္။ တစ္ေန႔ မင္းႀကီးက အနႏၱပိစည္းႏွင့္ မဟာပိုဝ္တို႔ကို “တ႐ုတ္အလား အလာကိုသိေတာ္မူေလ” (၁၀၇) ဟု ေမးေတာ္မူသည္။ အမတ္ႀကီးအနႏၱပိစည္းႏွင့္ မဟာပိုဝ္တို႔က ဘုရင္မင္းအား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္သံ ေတာ္ဦးတင္ၾကသည္။

“ဤအမႈကား ႀကီးစြ၊ တံု႔တပယ္လည္း လြတ္ရသည္ မရွိ၊ သုဝဏၰလိပ္(စာ)ျပဳအံ့သည့္ သူလည္း မရွိ၊ ရွင္ဒိသာပါ ေမာကၡတည္း ပါမူကား အမႈေဆာင္ႏိုင္အံ့”(၁၀၈)

ပညာရွိအမတ္တို႔၏ စကားကိုၾကားရေသာ မင္းႀကီးက ရွင္ဒိသာပါေမာကၡကို ပင့္ေလသည္။ ျမန္မာ တ႐ုတ္ စစ္ျဖစ္မည့္အေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ (သံတမန္အျဖစ္) အမႈကိုအပ္ႏွင္းသည္။ ထိုေခတ္တြင္ စာ တတ္အေက်ာ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားသင့္ေတာ္သူကို မေတြ႕သျဖင့္ မွဴးမတ္တို႔၏အလိုအရ ဆရာေတာ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ဆရာေတာ္သည္ တိုင္းေရးျပည္ေရး စိတ္မေအးစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္ မူရေလသည္။ ေျခလ်င္ခရီးၾကြရသျဖင့္ လမ္းခရီးသည္ ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိဘဲ လြန္စြာ ပင္ပန္းလွေပသည္။ သက္ ေတာ္မွာလည္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္သည္ အသက္ႏွင့္ခႏၶာကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အေရာက္ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္။ လြန္စြာပင္ပန္းလွသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ခ ရီးစဥ္တြင္ ဟန္လင္း၌ တစ္ေထာက္နားၿပီးမွ ခရီးကိုဆက္လက္ၾကြေတာ္မူသည္။

ပထမတြင္ တ႐ုတ္ဘုရင္မင္းက စာကိုႀကည့္ၿပီး ျမန္မာမင္း လြတ္လိုက္သည့္ သုဝဏၰလိပ္(စာ) မဟုတ္ဘဲ အမတ္တို႔၏ စာသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မေက်နပ္ဟန္ ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ “မင္းတို႔သည္ကား တမန္ကို မခ်ဳပ္ရာ”(၁၀၉) စည္းကမ္းခ်က္အရ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရင္း ယံုၾကည္သြားသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အေရာက္ၾကြႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ရွင္ဒိသာပါေမာကၡဆရာေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္၌ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ ကို တ႐ုတ္တို႔က ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္မင္းသား သုသုတၲတိႏွင့္ စစ္သည္ ၂၀,ဝ၀ဝ တို႔သည္ သင္းတြယ္ျပည္အထိ ေရာက္ရွိေန ၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ ျမန္မာျပည္၌ သာသနာျပဳရန္ ပုညဓမိၼကာ မဟာေထရ္ႏွင့္ သီရိဓမိၼကာ မဟာေထရ္ အမွဴးျပဳေသာ ေက်ာင္း ၇၀ မွ တ႐ုတ္သံဃာေတာ္မ်ားကို ပင့္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ သံတမန္အျဖစ္ ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ ပါဝင္ၾကြ လာေနၿပီဟူေသာ သတင္းၾကားကို ရသည့္အခါ စစ္သည္ေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ မၾကြေစဘဲ ေရာက္သည့္အရပ္၌ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္သည္။ ထိုရပ္နားရာသို႔ ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ ေရာက္သည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားက ၾကည္ႏူးအားတက္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ ျပည္သို႔ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ရန္ ဝန္ေလးေနၾကသည္။ သာသနာျပဳ မၾကြေရာက္လိုၾကေပ။ ရွင္ဒိသာပါေမာ ကၡကို ေတြ႔သည့္အခါလက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္ၾကၿပီး “ငါ့ရွင္ကိုတည္း မင္းေထာင့္တစြ။ မင္းလည္း သဒၶါစြ။ ပုဂံသာသနာကို ငါတို႔ မျပဳရေၾကာင္း ဆိုဘိလတ္ေသး ”(၁၁၀) ဟု တိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားျပၾကသည္။

ရွင္ဒိသာပါေမာကၡသည္ တ႐ုတ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵကိုသိၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာရာ တ႐ုတ္ျပည္ ယဆည္အရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေလသည္။ ဝါတြင္းကာလ ေရာက္လာသျဖင့္ သံုးလမွ်ရပ္နားေတာ္မူၿပီး ဝါဆိုဝါကပ္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူသည္။ သီတင္းကြ်တ္ၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလ ေရာက္မွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဆက္လက္ၾကြေတာ္မူသည္။ ျပာသိုလတြင္ တ႐ုတ္ေနျပည္ေတာ္ ပီကင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေရာက္စတြင္ တိုင္းျပည္အေရး မဆိုၾကေသးဘဲ ပဋိသႏၶာရစကား သာ ေျပာဆိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ”အဆံုးမွာကား ျပည္ထဲစကား ဆိုၾက လတ္တည္း”(၁၁၁) ဟု တ႐ုတ္ကူဗလိုင္ခန္မင္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ တိုင္းေရးျပည္ေရး စကားဆိုၾကသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေလသည္။ စကားဆိုၾကပံုမွာ ဆရာေတာ္၏ ေက်ာက္စာ၌ လြန္စြာအေရးပါလွ သည္ကို အနည္းငယ္ထုတ္ျပခ်င္ပါသည္။

တ႐ုတ္မင္း။ ပ႑ိတ္ ဤငါ၏သူရဲ(စစ္သည္) ၂၀,ဝ၀ဝ ႏွင့္ မဟာထီ၊ သဃၤာထီရွင္ႏွင့္ (ပုဂံ၌) သာသနာျပဳေလဟု ဆိုႏွင္း၏။ (သာသနာျပဳ ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။) (ထီရွင္=ေထရ္အရွင္)

ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ။ မဟာရာဇ္ ဤသူရဲအလံုး သဃၤာအလံုး စပါးဟိ(ရွိ)မွ တည္ၾကည္အံ့။ စပါး ကား ျပည္စည္းစိမ္ အျမစ္မဟုတ္ေလာ။ ဤ သူရဲတို႔သည္ ထန္းကိုတည္းခဲ၍ စားၿပီးကား ဝမ္းနာ၍မူ မေသကုန္ သေလာ။ ၾကြင္းေသာ သဃၤာတို႔လည္း ျပည္တြင္းမဝင္ဝံ့။ ေတာသို႔ေျပး၍ ေသကုန္ခံ ေသာတကား။ (ေသၾကကုန္တကား) မင္းႀကီးေအာင္ေသာ အမႈမဟုတ္ေလာ။ ဥယ်ာဥ္စိုက္ေသာ ေယာက်္ားကား ေရသြန္း၍ သစ္ပင္တို႔ကို ႀကီးေစ၏။ အညႊန္႔မဆိတ္တကား။ သစ္ပင္သီးၿပီးေသာ္သာ အသီးစား၏။ တံျပတိက္ျပည္(တမၸဒိပ္=ပုဂံ)ကိုလည္း ေရးသြန္းဦးလတ္ေသး။ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာလည္း ေသငယ္မူၿပီး။ (ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္သည္။)

မင္းႀကီးကား ဘုရားဆုေတာင္းသသူ မဟုတ္ေလာ။ အဖေဂါတမ သာသနာကို မပ်က္ေစလတ္ေသး။ (မပ်က္ေစပါႏွင့္။) မင္းႀကီးႏိုင္ေသာ ျပည္ကားမ်ားစြာ့။ မင္းႀကီးလည္းႀကီးစြာ့။ တံျပတိက္ျပည္ (ပုဂံျပည္) ကား အငယ္တည္း။ သာသနာဟိ(ရွိ) ေသာေၾကာင့္ရကား ဘုရားအေလာင္းတို႔က ျပည့္ေျမာက္၏။ သူရဲအဝင္စဲလတ္၏။ ငါကား ေကာက္ ပဲ စိုက္ေလဦးအံ့။ ေကာက္ပဲၿပီးေပေသာ္ကားဝင္။(ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ အျမင္သစ္ဗမာ့သမိုင္း)

တ႐ုတ္မင္း။ ဤစကားတြင္ ငါ့ဖို႔လည္းပါ၏။ ပ႑ိတ္လာ၍ ထြက္ေျပးေသာ သဃၤာတို႔ကို ေခၚေလ။ ေကာက္ပဲလည္း စိုက္ေလ။ ၿပီးေပေသာ ငါကို လြတ္လတ္တံု။

ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ၏ ႏုတ္ေရးေျပာဆို လိမ္မာမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ အႏၱရာယ္မွ သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ရရွိခဲ့ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရခဲ့ေသာ္ ပုဂံျပည္သည္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မ်ားစြာ ခံၾကရ မွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔၏ မဟာယာန သာသနာ့ မ်ိဳးေစ့သည္လည္း ပုဂံျပည္တြင္ ေထရဝါဒသာသနာႏွင့္အတူ ျပန္႔ ပြားလာေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆဘြယ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ရန္ကို ေရွာင္ရွားရာ၌ ဆရာေတာ္၏ အေျပာအဆို အသံုးအႏႈန္း လိမၼာပါးနပ္မႈသည္ လြန္စြာ ပဓာန က်သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ အေျပာအဆိုမ်ား၌ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ အားေကာင္းၿပီး လူ႔အႀကိဳက္ လူ႔စ႐ိုက္ကိုလည္းနားလည္ၿပီး သံုးႏႈန္းေျပာဆို ႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ဘုရင္က စစ္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သံဃာ ေတာ္မ်ားအား သာသနာျပဳရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားကို ထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုလာသည္။ သာမန္ ရဟန္း ေတာ္ဆိုပါက ျပန္ေျပာရန္ အခက္ႀကံဳရႏိုင္သည္။ စစ္မခ်ီပါႏွင့္ ဆုတ္ေပးပါဟုဆိုပါက သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို တားဆီးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ယင္း အခက္အခဲေတြကိုလည္း နားေထာင္သူ၏ ဥာဏ္မ်က္စိ၌ ကြက္ကြက္ကြင္း ကြင္း ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာ္လႊားေျပာဆို ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

စစ္စင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ တဖက္ ရန္သူ၏ ျမဳပ္ကြက္ေတြကို ပညာမ်က္စိျဖင့္ ထြင္းေဖာက္သိျမင္ဖို႔ မ်ားစြာလိုအပ္ေပသည္။ သေဘာတူထားေသာ အခ်က္အလက္ကို အေၾကာင္းခံၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပရိယာယ္ မ်ားျဖင့္ ျပည္သူအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရင္း စစ္အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕လာလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ က်ီးလန္႔စာစားသလို ေနေနရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ႏိုင္ဘို႔မလြယ္ကူေပ။ စစ္မွန္ေသာ ႐ိုးသားမႈ၊ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ထား ေစတနာယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ ေရာင္ ျခည္သန္းလာပါလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္စစ္သည္သူရဲႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ဆန္စပါးရိကၡာရွိမွ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ပါ သည္။
ဆန္စပါးသည္ တိုင္းျပည္စည္းစိမ္၏ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပုဂံျပည္၌ ဆန္ စပါးရွားပါးခ်ိန္ ပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္စစ္သည္မ်ားက သာသနာျပဳရန္ အေၾကာင္းကိုျပသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပုဂံျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာပါက စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ႏိုင္။ သံဃာေတာ္မ်ား ေတာသို႔ဝင္ေျပး၍ ေသႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထင္ရွားစြာ ေျပာဆိုျပႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္သည္မ်ားသည္ ဆန္စပါးမရွိပါက ထန္းသီးကိုလွီး၍ အာဟာရအျဖစ္ စားရမည္။ မ်ားမ်ားစားပါက ဝမ္းနာတတ္ၿပီး ေသႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ရွားစြာေျပာဆိုျပႏိုင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ဘုရင္ႀကီးသည္ မိမိသံဃာႏွင့္ စစ္သည္တို႔အား ဒုကၡေပးသလိုျဖစ္၍ ေတြးျမင္ထိတ္လန္႔သြားသည္။ ေလာကီေၾကာင္းဆိုင္ရာကို ထင္ရွားစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရေလသည္။

ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ၏ ထိေရာက္သည့္ ဥပမာ စကားမွာ ပုဂံျပည္ကို ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘုရင္ကို ဥယ်ာဥ္မွဴးႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးတို႔၏ သဘာဝဓေလ့ကိုလည္း ဆင္ျခင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးတို႔ မည္သည္ သစ္ပင္ကိုေရေလာင္းရသည္။ စည္ပင္ေအာင္ ျပဳစုရမည္။ ဥယ်ာဥ္၏ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဥယ်ာဥ္ကို ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္မွဴး မ်ား၏ အမူအက်င့္မဟုတ္သည္ကို ျပဆိုေသာ “အညႊန္႔မဆိတ္ တကား” စကားလံုးမွာ ထိမိစြာ သံုးစြဲထား သည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္းမည္သည္ စိတ္ရွည္စြာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္။ အခ်ိန္ကိုေစာင္သည့္အခါ အပင္က အသီးျဖင့္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ အသီးကို ေစာင့္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္သာ ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာ ဥယ်ာဥ္မွဴးျဖစ္သည္။ ဤစကားမ်ားသည္ လြန္စြာထိေရာက္ေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။

ပုဂံျပည္၏ဥယ်ာဥ္မွဴး အျဖစ္ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ တ႐ုတ္ဘုရင္သည္ မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ ရွက္ေကာင္း ရွက္မည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည္မွာ မ်ားစြာေက်နပ္ ဂုဏ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္ဒိသာပါေမာကၡသည္ ဥပမာကို မိမိေျပာလိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ ေပးရာ၌လည္း ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ “တံျပတိတ္ ျပည္ကိုလည္း ေရ သြန္းဦးလတ္ေသး” ဟူေသာ ပုဂံျပည္ကို ျပဳစုရန္သတိေပး တိုက္တြန္းခ်က္သည္ တ႐ုတ္ဘုရင္အား မည္သို႔ က်င့္သံုးသင့္သည္ကို သြယ္ဝိုက္သတိေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ “ငါကား ေကာက္ပဲ စိုက္ေလဦးအံ့။ ေကာက္ ပဲၿပီး ေပေသာကားဝင္” ဟူေသာ စကားမွာလည္း သြယ္ဝိုက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးလိုက္ေသာ စကားျဖစ္၍ လြန္ စြာထိမိလွေပသည္။

တဖန္ ေလာကုတၲရာအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရာတြင္လည္း တ႐ုတ္ဘုရင္၏ စိတ္ႏွလံုး၌ သေဘာက် စြဲထင္ ေလာက္ေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေလာကုတၲရာေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပုဂံျပည္သည္ ဗုဒၡသာသနာ ထြန္းကားၿပီး တ႐ုတ္ဘုရင္ႀကီးသည္လည္း ဘုရားဆုပန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဆို သည္။ ပုဂံျပည္တြင္းသို႔ တ႐ုတ္ စစ္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ သာသနာဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္းကို နားဝင္ေအာင္ေျပာႏိုင္ေသာ ”အဖ ေဂါတမ သာသနာကို အပ်က္စီးလတ္ေသး” ဟူေသာ စကားသည္ တ႐ုတ္ဘုရင္ႀကီးအတြက္ ထိတ္လန္႔ဘြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္မင္း၏ ဂုဏ္ကို ထင္ရွားေအာင္ ထည့္၍ ေျပာဆိုသည္ကိုလည္း ေတြ႔ ႏိုင္သည္။ “ဘုရားဆုေတာင္းေသာမင္း” “မင္းႀကီးႏိုင္ေသာျပည္ကား မ်ားလည္း မ်ားစြ။ ႀကီးလည္း ႀကီးစြ” ဟူေသာစကားတို႔သည္ တ႐ုတ္ဘုရင္ႀကီးအတြက္ ဘဝင္ေတြ႕သည့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ စကားမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ဘုရင္ကဲ့သို႔ ဘုရားအေလာင္းမ်ား မဟုတ္သည့္ တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ စိတ္ေစတနာမ်ားျဖင့္ ခံယူထားရေပမည္။ အင္အားႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္ဘုရင္သည္ အင္အားငယ္ေသာ ပုဂံျပည္ကို စစ္တိုက္ျခင္းမွ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေလသည္။ စြန္႔လြတ္မႈ ေပးကမ္းမႈသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ပန္းတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာမဆို မိမိတစ္ဦးတည္း သိမ္းပိုက္ျခင္း မ်ိဳးမထားရွိဘဲ အားလံုးခြဲေဝႏိုင္မွသာလွ်င္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္းသစ္တစ္ခုကို ေရးထိုၿပီး က်န္ ရစ္ပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ ဆရာေတာ္ရွင္ဒိသာပါေမာကၡ၏ စကားလံုးမ်ားသည္ ခြန္အားရွိၿပီး ႏွစ္သက္ဖြယ္စာေပ အရည္အေသြး အျပည့္ပါရွိေသာ စကားမ်ားျဖစ္သလို တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စကားမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ား ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစခဲ့ေလသည္။ နရသီဟ ပေတ့မင္းႀကီးသည္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္လွ၍ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ဆရာေတာ္အား လယ္ ေျမမ်ား လွဴဒါန္းသည္ကိုေတြ႔ရေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ထိုလယ္ေျမမ်ားကို မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ မသံုးဘဲ သာသနာေတာ္ကို ျပန္၍ ေက်းဇူးျပဳလွဴဒါန္းလိုက္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ၾကည္ညိဳမဆံုး ျဖစ္ရသည္။

ဤအရွင္ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္က “ဒိသာပါေမာကၡသည္ ရဟန္းျဖစ္လ်က္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သံအျဖစ္ျဖင့္ သြား ေရာက္ကာ ျမန္မာျပည္ တိုင္းေရးျပည္မႈကို ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ေရွးေခတ္ကပင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ေရးရာ ေလာကမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းကို သိသာႏိုင္သည္” ဟု ျမန္မာစာေပသမိုင္း စာအုပ္၌ မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂံေခတ္ ဆရာေတာ္ရွင္ဒိသာ ပါေမာကၡ၏ ပထမဦးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေနာင္ေခတ္ အဆက္ဆက္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံ့သူရဲေကာင္းတို႔၏ နမူနာယူစရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေသာ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စ႐ွဴခလိန္(ထီးထာကလုန္း)
မွီျငမ္း။
၁။ ျမန္မာစာဆိုေတာ္မ်ား(ေရႊဥဩ)
၂။ ပုဂံေခတ္ျမန္မာစာ(ေစာလူ)
၃။ ေက်ာက္စာႏွင့္နံပါတ္သည္ ေစာလူ၏စာအုပ္ ပါအတိုင္း။