Home ေဆာင္းပါး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ ကိုယ္တိုင္ေရး မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ ကိုယ္တိုင္ေရး မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕

1162

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ ကိုယ္တိုင္ေရး မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕

ေစာေယာင့္သာအဲဆန္

လာ့ခဍာ(vmhc@m) လွာကဒါ ႐ြာအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႐ြာ၏ ျဖစ္စဥ္အားလံုး မည္မွ်ျပည့္ စံုေစကာမူ ႐ြာ၌ေမြးၿပီး ဆိုင္ရာဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ပါရေတာ့မည္။ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ရွားရွားပါးပါး ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖအေၾကာင္း မပါလွ်င္ ကြက္လပ္တစ္ခုကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

သုိ႔အတြက္ ဤစာတမ္းတြင္ မွတ္တမ္းျပည့္စံုသည္ထက္ ျပည့္စံုသြားေအာင္ လာ့ခဍာဇာတိသား (ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္-KNDO) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖအေၾကာင္း ရႏိုင္သမွ်ရေအာင္ နီးစပ္ရာ မိသားစု မ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဌာနတာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြ မရရွိဘဲ ႏႈတ္ေျပာစကားျဖင့္ ဟိုနည္းနည္း သည္နည္းနည္း အလြတ္သေဘာသာသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္စုေဆာင္း မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ ႀကိဳးစားပါေသးသည္။ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ၏ ဘဝေကာက္ေၾကာင္းကို ယေန႔အထိ ပံုမေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပ။

စစ္ေရးႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ အားနည္း၍ေလာ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အားနည္း၍ေလာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ လာ့ခဍာ (လွာကဒါ) ႐ြာသားျဖစ္မွန္းေတာင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိၾကေခ်။ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႐ြာခံေလာက္သာ သိေကာင္းသိမည္။ တပ္မဟာ (၆) ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္းေရာ္ေဒသခံမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖကို အသိနည္းသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ဆံုးခန္းတိုင္ သစၥာရွိမႈ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေပးဆပ္မႈ…စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ား သိရွိအတုယူ ေလးစားဂုဏ္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖြဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ မဆံုးခင္ ကိုယ္တိုင္ေရးထားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕ ကိုေတာ့ မိသားစုဆီကတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိထားပါသည္။ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထပ္တူဆင့္ပြားေတြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္ေဖာ္ျပေပး ရလွ်င္…

ဂ်ပန္ေခတ္ႏွင့္ မိမိဘဝအစ
က်ေနာ္သည္ မန္းေက်ာ္ေဖ (ေခၚ) ငယ္နာမည္ ေစာေဖျဖစ္သည္။ (၁၃ဝ၂)ခုႏွစ္ ဝါဆိုလဆန္း (၁)ရက္ေန႔ (1940, July 4 ရက္ေန႔) အဘေမာင္အေက်ာ္ အမိ ေနာ္မယာတို႔၏ ေမြးခ်င္း (၉)ေယာက္အနက္ (၇)ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ၾကာ အင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကေလးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လွာကဒါေက်း႐ြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ထိုေခတ္အခါသည္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ကာလ ဂ်ပန္ေခတ္အႀကိဳျဖစ္၍ က်ေနာ္ (၁)ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္မ်ား ဗမာျပည္အတြင္းသုိ႔ တိုက္ခိုက္ ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္အုပ္စိုးေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္၏ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ ေရာဂါဘယ ထူေပါျခင္း လူဆိုးသူမိုက္မ်ား ထႂကြေသာင္းက်န္းျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ား မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ အႏိုင္က်င့္မႈေအာက္ က်ီးလန္႔စာစား ျပဳသမွ်ခါး စည္းခံၾကရေသာ ဗမာျပည္ရွိ ျပည္သူ လူထုမ်ားအနက္ က်ေနာ္သည္လည္း တစ္ေယာက္အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားၾကရသည့္ သမိုင္းဆိုးမ်ားမွာ ဘီအိုင္ေအ တပ္မ်ားက ကရင္႐ြာထဲဝင္ၿပီး မီး႐ိႈ႕ လူသတ္သြားသည္ဆုိျခင္း၊ ကရင္႐ြာအခ်ိဳ႕ ႐ြာလံုးကၽြတ္ သတ္သြားသည္ဆိုျခင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ၿပီး ဗမာက ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို အစိတ္သားမခ်န္ လိုက္သတ္ေနသည္ ဟုဆိုျခင္း၊ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက ကရင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို အဂၤလိပ္သူလွ်ိဳဆိုၿပီး သတ္ျဖတ္ေနသည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္ လူဆိုးသူခိုးဂိုဏ္းမ်ား သူ႔ထက္ငါ အားၿပိဳင္ လုယက္ တိုက္ခိုက္ၾကတဲ့ ေခတ္ဆိုးႀကီးမွာလူျဖစ္၊ ပုန္းေအာင္း ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို မိဘမ်ား ပံုေျပာသလို ျပန္လည္ေျပာျပသည္မွာ ရင္နာစရာပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ သူ၏သိတတ္စ အ႐ြယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသား မွတ္သားခ်က္မ်ားကို လြမ္းေမာဖြယ္ ရာထက္ လူသားတစ္ဦး၏ ျဖတ္သန္းမႈ အစစ္အမွန္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။ သူ၏ တင္ျပမႈမ်ားသည္ တကယ့္သက္ရွိ လႈပ္ ရွားမႈ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျမင္ေယာင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔မိခင္၏ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းပို႔ သူ႔မိခင္က ခံုဘမ္းအင္းႀကီးကို ေလွတစ္စင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေလွာ္ျဖတ္ကာ သူ႔ကုိေက်ာင္းပို႔ အပ္ႏွံေသာပံုရိပ္၊ ငယ္ဆရာဘုန္းႀကီးဦးဥကၠံသႏွင့္ ဦးပ႑ိစၥတို႔ ပံုရိပ္ကိုလည္း ျခယ္မႈန္းထားေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မိမိသိတတ္စအ႐ြယ္၏ ဘဝနိဒါန္း
လူဆိုးသူခိုးမ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ ဆိုးသြမ္းတိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ ကာလမွာ သူရဲေကာင္း သတၱိခဲအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာသူမွာ ခုံဘမ္းေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေမာင္နဲပံုး (ေခၚ) ဦးဥကၠံသ ျဖစ္သည္။ ႐ြာတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္တကြ အနယ္နယ္ အရပ္ ရပ္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ စုစည္းစာသင္ေပးလ်က္ရွိရာ ခုံဘမ္းေက်ာင္း ဂုဏ္သတင္းသည္ ေဒသအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိသည္။ ထိုစဥ္တြင္ က်ေနာ့္အသက္ (၇)ႏွစ္မွ်ပင္ ျဖစ္သည္။ 1947, July 3 ရက္ေန႔ (၁၃ဝ၉)ခုႏွစ္ ဝါဆိုလဆုတ္ (၁)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ပင္ ျဖစ္၏။

ေမေမသည္ ပန္းဖေယာင္းတိုင္ကိုင္၍ က်ေနာ္အား ခံုဘမ္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံ ေက်ာင္းအပ္သည္။ ေျခမက်ိဳး၊ လက္မက်ိဳး ၊ မ်က္လံုးမကန္းရင္ေတာ္ၿပီလို႔ ေမေမဆိုသည္။ ထိုစဥ္ဝယ္ ေက်ာင္းအအပ္ခံဆိုေပမယ့္ လံုခ်ည္ေဟာင္း တစ္ထည္ႏွင့္ အက်ႌေဟာင္းတစ္ထည္သာ ရွိသည္။ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား မဟုတ္လို႔သာ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ မနက္မွာ ခံုဘမ္းေတာင္အေရွ႕ဘက္ လိုင္ဆဲစစ္မွေန ခံုဘမ္းအင္းႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေမေမ ေလွႏွင့္ ေက်ာင္းပို႔သည္။ ညေန ၄ နာရီ ေမေမေလွႏွင့္ လာႀကိဳသည္။ အိမ္အေရာက္မွာ က်ေနာ္သည္ အက်ႌလံုခ်ည္မ်ားကို ကျပာကယာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ မီးကင္၊ မနက္ေကာက္ဝတ္၊ ေမေမက ထံုးစံအတိုင္း ေလွႏွင့္ ေက်ာင္းပို႔၊ ေမေမ အျပန္ ေမေမ၏ေက်ာျပင္ကို ေမွ်ာ္ရင္းငုိခဲ့ရတဲ့ ရက္ မေရတြက္ႏိုင္သလို ထမင္း မစားရေသးလို႔ ေက်ာင္းေနာက္က်မွာစိုးၿပီး ငိုခဲ့ရတဲ့ ရက္ေတြလည္း မနည္းပါ။

– ဘူးသီးႏုႏု မခူးရ၊ ငါ၏ဒူးနာ၏
– ဘဦးေရကူးေနသည္ ေဆးကု၍မရပါ စသည္ စသည္ျဖင့္ ကေလးဘဝ ဖတ္စာေလးမ်ား ဖတ္လိုက္ရျပန္ေတာ့ ေပ်ာ္လိုက္ေလျခင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ ခံုဘမ္းသည္မိမိဘဝ၊ ခံုဘမ္းသည္မိမိမွီခိုရာ၊ ခံုဘမ္းသည္မိမိဘဝ တကၠသုိ္လ္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ မိမိဘဝကို အလွဆင္ေပးျခင္းေပတည္း။ ေက်းဇူးဆပ္လို႔မကုန္၊ လွာကဒါခံုဘမ္း ဘုန္းႀကီးဦးဥကၠံသႏွင့္အတူ ေက်းဇူး တရားႀကီးမားခဲ့သူမွာ တံခြန္တိုင္ အေရွ႕ေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေသာင္ခါ႔ဖါေထာ့ (ေခၚ) ဦးပ႑ိစၥပင္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ မည္သုိ႔မည္ပံု ေက်းဇူးတရားမ်ားႀကီးခဲ့ပံုကို အေၾကာင္း ညီညြတ္လွ်င္ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသား တင္ဆက္သြားပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတြင္ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏ ေက်းဇူးတရားကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ဦး ပ႑ိစၥသည္ မ်ိဳးခ်စ္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ အေပါက္ အေရာက္ရွိသည္။ ထိုစဥ္က ၿမိဳ႕မွ ေတာသုိ႔ ဓာတ္ခဲတစ္လံုးပင္ ယူေဆာင္ခြင့္ မရွိခ်ိန္တြင္ တံခြန္တိုင္ဘုန္းႀကီးသည္ စာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာက္တံ၊ ခဲတံ၊ စာအုပ္လြတ္ (ဗလာ စာအုပ္)၊ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ား မိမိတို႔ ခံုဘမ္းေက်ာင္းအတြက္ မၾကာခဏကူညီပံ့ပိုးခဲ့ သည့္ အျပင္ ခုံဘမ္းသုိ႔ မၾကာမၾကာႂကြၿပီး ဆန္အိတ္၊ ဆီပံုးမ်ားပါ ကူညီလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းရွိ၍ ဆရာမရွိ၊ ဆရာရွိ၍ ေက်ာင္းမရွိ၊ ေက်ာင္းရွိသည္၊ ဆရာရွိသည္၊ လံုၿခံဳမႈမရွိ၍ မသင္ရဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ခံုဘမ္းသည္ စာသင္စာခ်ျဖင့္ စည္ကားလ်က္ ရွိေပသည္။ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သင္႐ိုးဆိုေပမဲ့ ဦးဖိုး က်ား ေရးသားေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ား၊ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမိုင္းစာအုပ္မ်ား၊ ပထဝီ စာအုပ္မ်ားပါ အေျခခံသင္ၾကားလ်က္ရွိရာ စာေပတတ္ေျမာက္သူ မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝ ေရွ႕ခရီးၾကမ္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ရခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ အသက္ (၁ဝ)ႏွစ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္တြင္ ကိုရင္ဝတ္ၿပီး အသက္ ၁၅၊ ၁၆ အ႐ြယ္တြင္ လူဝတ္လဲကာ ေက်းလက္ေဒသအလုပ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္ၾကမ္းကိုလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသးသည္။ သူ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုစဥ္က ေန႔စားအလုပ္ လုပ္အားခ တစ္ေန႔ႏွစ္က်ပ္ ( ၂ က်ပ္) သာရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကာလ စပါး တစ္တင္း (၁ တင္း)ဖိုးကလည္း ႏွစ္က်ပ္ရွိသည္ဟု ဆိုထားျပန္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားဘဝကို ျဖတ္သန္းရင္း တစ္ေန႔ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အဆိုအမိန္႔ကို ၾကားမိမွတ္သားမိ၍ မာ့စ္ဝါဒႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို စတင္ ေလ့လာမိသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွင္သာမေဏ ဘဝသုိ႔
က်ေနာ္အသက္ (၁၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ (၁၉၅၃)ခုႏွစ္မွာ ေကာ့လံုဆရာေတာ္ (ထိုစဥ္က လိႈင္ကႏြီ အေရွ႕ ေက်ာင္းဆရာ ေတာ္)ကုိ ဥပဇၥ်ယ္ျပဳၿပီး ရွင္ပ႑ိဟူေသာဘြဲ႔ျဖင့္ ရွင္သာမေဏဘဝသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သာမေဏဘဝတြင္ ေကာကုတၱရာ စာေပ အေျခခံမ်ား မဂၤလသုတ္မွ အဆင့္ဆင့္ ရွင္က်င့္ဝတ္(ေသခိယ)၊ သၿဂၤ ိဳလ္ (၉)ပိုင္း အထိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီစြာ သင္အံျပန္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

ရွင္သာမေဏ (၃)ဝါအရတြင္ မိဘကူညီရန္ ဆႏၵႏွင့္ ရွင္သာမေဏဘဝမွ လူဝတ္လဲခဲ့သည္။ ရွင္သာမေဏဘဝမွ လူ ထြက္ၿပီး မိဘအလုပ္ကို ကူညီရန္ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ေကာက္စုိက္၊ မ်ိဳးႏုတ္၊ ႏွီးျဖာစသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ မရွိသျဖင့္ မိဘကိုကူညီမည့္အစား မိဘရဲ႕ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ခုတ္ဝါးခုတ္၊ ထင္းခြဲ၊ လႊဆြဲ အလုပ္ကို လုပ္ပါေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ့။ ေန႔စားအလုပ္ကို ေနပူထဲ တစ္ေနကုန္ လုပ္မွ ႏွစ္က်ပ္သာရရွိ သည္။ စပါးတစ္တင္းမွာ ႏွစ္က်ပ္ေစ်းျဖစ္ေတာ့ တစ္ေန႔လုပ္အားသည္ စပါး (၁)တင္း ဖိုးသာရသည္။ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရေသာ ေက်ာမြဲ လူတန္းစားတို႔၏ အေျခခံ ျဖစ္စဥ္ကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ ဆႏၵျပင္းျပလာခဲ့ရေတာ့သည္။

ထိုအခါ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၏ အဆိုအမိန္႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အမွတ္ရ၍ လူထုလူတန္းစားတို႔၏ဘဝ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေပၚ လာေလေတာ့သည္။
– နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ေခတ္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားဘဝ
– ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားဘဝ
– ဘီအိုင္ေအတို႔၏ ဗုိလ္က် အႏိုင္က်င့္မႈ
– ဖဆပလ အစိုးရ၏ မတရားအုပ္စိုးမႈႏွင့္ အုပ္စိုးခံကရင္လူမ်ိဳးမ်ားဘဝ
– မဟာလူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒီမ်ား လက္နက္အားကိုးအႏိုင္က်င့္မႈ
– လူလူခ်င္း မတရားစီးပြားရွာ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္မႈ

စသည့္အေၾကာင္းအရာေအာက္မွာ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ တစ္ခုတည္း ထြက္ေပါက္သည္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ကရင္ျပည္ထူေထာင္ေရးပင္ျဖစ္၏ဟူေသာ အေတြးအျမင္သည္ မိမိစိတ္အစဥ္မွာ ၿမဲၿမံစြာ စြဲကပ္ခိုလႈံလ်က္ ရွိေခ်ေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးအခန္းက႑ကို ေရွ႕တန္းတင္ တက္တက္ႂကြႂကြ စည္းလံုးလံႈ႕ေဆာ္သူတို႔မွာ ဖႏံုကဒါ နဲေငြသိန္းႏွင့္ ခလယ္တံခြန္တိုင္ ေမာင္နဲေပၚတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ေမာင္နဲေပၚ၏ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာ ေရွ႕ေဆာင္မႈသည္ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရး အမ်ိဳးသားေရး အသိအျမင္မ်ား တိုးပြားေစခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ေမာင္ေက်ာ္ေဌးခင္(ခ)ပဒိုမန္းခ်ယ္၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈျဖင့္ ဦးခ်စ္ညိဳမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ မာ့(စ္)ဝါဒႏွင့္ ဒီမို ကေရစီလမ္းစဥ္သင္တန္းကုိ ေမာင္ေက်ာ္ေဌးခင္ (ခ) ပဒိုမန္းခ်ယ္၊ ပဒိုမန္းေက်ာ္ဒင္ တို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ သင္ယူ မွတ္သားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ တပ္မဟာ (၆) ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ပဒိုမန္းခ်ယ္၊ ပဒို မန္းေက်ာ္ဒင္တို႔ႏွင့္ တြဲမိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရွ႕ေျခလွမ္းလွမ္းရန္ ျပင္ဆင္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤေနရာတြင္ သူ၏ေရးသားခ်က္မွာ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုေပ်ာက္ေနပါ၍ ျခယ္မႈန္းပံုေဖာ္ရခက္သည္။ ရွိသည္ေလးႏွင့္ပင္ ေဖာ္ျပရေတာ့သည္။

မိမိဘဝေရွ႕ေျခတစ္လွမ္း
မိမိ၏ ေရွ႕ေျခတစ္လမ္းကို လွမ္းႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပဒိုမန္းခ်ယ္ (ေခၚ) ေမာင္ ေက်ာ္ေဌးခင္သည္ အဓိကအခန္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိသည္။ ႀကီးမားေသာ ဦးတည္ခ်က္ ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္သည္ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာင္နဲေပၚ မရွိေတာ့ေလၿပီ။ ေစာေစာကပင္ တံခြန္တိုင္အေနာက္ေက်ာင္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တြင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေစာစီးစြာက်ဆံုးသြားခဲ့ရရွာသည္။ အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ ေမာင္နဲေပၚ က်ဆံုးျခင္းကို တင္ဆက္သြားပါမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ လာ့ခဍာ (လွာကဒါ) ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ပံုရိပ္တစ္ကြက္ကိုလည္း ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ထား ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လာ့ခဍာ႐ြာတည္ရွိရာေနရာသည္ ဝင္းေရာ္(ေဝါင္းေရာ္) ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းႏွင့္ ဇမိ(သမိုက္)၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိသည္။ စစ္ေရး အရဆိုလွ်င္ ျမစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းက ၿခံစည္း႐ိုးကတုတ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ အေျခခံေဒသတစ္ခုဟုဆိုလွ်င္ ဆိုႏိုင္ေလာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ရန္သူ႔နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဝင္ထြက္သြားလာတိုင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ၿမဲျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ ေတြ႕သမွ် လူေတြကို လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ၾကသည္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖက သူ၏ မွတ္တမ္းတြင္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပ ထားေပသည္။

ခံုဘမ္းေက်ာင္းအလွကို အနီေရာင္ဆိုးလိုက္ေသာ နံနက္ခင္း၏ ငရဲပြက္သံ
(၁၉၆၁)ခုႏွစ္ ေမလ (၂ဝ)ရက္ မနက္ (၇)နာရီအခ်ိန္သည္ လွာကဒါ ခံုဘမ္းေက်ာင္း သဘာဝအလွကို ႐ိုင္ဖယ္သံ၊ ဘရင္းစတင္းသံ၊ ေမာ္တာသံမ်ား လႊမ္းမိုးၿပီး ေအာ္သံဟစ္သံ အမိန္႔ေပးသံတို႔က နားကြဲလုမတတ္ ဆူညံလ်က္ ရွိေတာ့သည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုတစ္စုက “ေဟး…ေဟး၊ မပစ္ၾကနဲ႔ မပစ္ၾကနဲ႔၊ ႐ြာနာမယ္၊ ဒီမွာ ရဟန္းသံဃာလည္း အ မ်ားႀကီး၊ အားလံုးထိခိုက္ကုန္လိမ့္မယ္၊ ႐ြာ အျပင္မွာ ထြက္ခံမယ္” ဆိုၿပီး အေစာႀကီးကပင္ ထြက္ခြာသြားၾကေလၿပီ။

တစ္ဘက္ပစ္ခတ္ေနၾကသည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မ်ားကေတာ့ျဖင့္ ပစ္တုန္း စတုန္း အမိန္႔ေပးတုန္း ျဖစ္သည္။ ညာ သံေပးေနတုန္း ျဖစ္သည္။ “ေဟး…ေဟး ပစ္ၾက ပစ္ၾက၊ တစ္ေယာက္မွ မလြတ္ေစနဲ႔၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကြ လက္နက္ခ် လက္နက္ခ်” ဆိုေသာ ေအာ္ေျပာသံႏွင့္အတူ တုန္လႈပ္စရာ အသံတစ္ခုမွာ “ပစ္..ပစ္ ဦးတည့္ရာပစ္၊ ဒီမွာငါတို႔ အမ်ိဳးေတြ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး” ဆိုတာပါပဲ။ ရင္နာစရာ ေကာင္းလိုက္ေလျခင္း။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ြာအေရွ႕ပိုင္း (ခံုဘမ္းပိုင္း)ရွိ ေယာက်္ားမိန္းမ ေတြ႕သမွ်လူ အားလံုးကို ေသနတ္ႏွင့္ေထာက္ၿပီး ကၽြဲေမာင္းႏြားေမာင္း ေက်ာင္းအတြင္း ေမာင္းဝင္လာၾကေတာ့သည္။ ေမာင္းဝင္လာေသာ လူေပါင္းက တစ္ရာထက္ မနည္း ေပ။ ထိုလူမ်ားကို ေမးျမန္း႐ိုက္နက္ ထုေထာင္းၾကလ်က္ရွိရာ ဦးအၾကဴး၊ ဦးဘိုးဟိန္၊ ဦးမူလူတို႔သည္ပင္ ေသြးတရဲရဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္ က်ေနာ့္အေဖ ေက်ာင္းဒကာ (အသက္ ၇ဝ နီးပါး)ကို အားရပါးရ ႐ိုက္ႏွက္တာျမင္ေတာ့၊ “ဒကာႀကီးတို႔ သည္းခံၾကပါ၊ ဒီလူ ေတြအားလံုး ႐ြာသားေတြပါ ဦးဇင္းတို႔ ဒကာအစစ္ပါ မ႐ိုက္ၾကပါနဲ႔” ေတာင္းပန္ေပမဲ့ ေက်ာင္းပတ္ပတ္ခ်ာလည္တြင္ ႐ိုက္ႏွက္ထုေထာင္းသံ ဆိုသံဆဲသံ ငိုယိုသံတို႔သည္ ငရဲပြက္သံတမွ် ဆူညံလို႔ ရွိပါေလေတာ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေႏြရာသီ တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ တိုက္ပြဲေခၚသံ၏ေနာက္၌ လာ့ခဍာ (လွာကဒါ) ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား အေယာက္ (၅ဝ)ေက်ာ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ေခၚသြားသျဖင့္ ပါသြားခဲ့ရပံု၊ တပ္မေတာ္၏ လက္နက္က်ည္ဆံေသတၱာ ထမ္းေပးေနရပံုႏွင့္ ခရီးတစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ အေရာက္တြင္ အစ္ကိုပါပုႏွင့္ မန္းေမႊးတို႔ႏွစ္ဦး လူ႔ေလာကမွ ေသြးသံျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာ သြားရပံုေတြကို ေရးထားရင္း ေသဆံုးသူ၏ မိခင္က ငိုေႂကြးေသာက ေရာက္ခဲ့ရပံုေတြကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသက္ဝင္လြန္းလွသည္။

ေမေမ့ သားႀကီးပါပု ကံဆိုးရွာၿပီ
ခုံဘမ္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေသြးထြက္သံယိုမႈ ႐ိုက္ပြဲႀကီး ၿပီးသြားေလၿပီ။ အခ်ိန္သည္ မြန္းလြဲ (၃)နာရီခန္႔ ျဖစ္သည္။ ေငြရွိန္၊ ပန္းေမြး အစ္ကိုပါပုတို႔သည္ ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ၎သံုးေယာက္တို႔ႏွင့္ အတူ ႐ြာသားအေယာက္ ငါးဆယ္တို႔သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အမည္ခံ စစ္ဘီလူးတို႔၏ ခ်ီတက္ရာေနာက္ က်ည္ေသတၱာထမ္း လိုက္ပါ ၾကရရွာသည္။ ေနာက္ရက္ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္ ေမလ ( — )ရက္ေန႔မွာ ႐ြာသား အေယာက္ ငါးဆယ္ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အစ္ကို ပါပုႏွင့္ ေငြရွိန္၊ ပန္းေမြးတို႔ မပါလာ ၾကေပ။ (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ဖားျပေဒသ ေျမနီကုန္း႐ြာအနီး ၾကာအင္းေခၚတဲ့ အင္းေစာင္းမွာ အစ္ကိုပါပုႏွင့္ ပန္းေမြးတို႔ႏွစ္ေယာက္ မ႐ႈမလွ ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္မ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးသြားၾကရရွာၿပီ ဆိုသည့္ သတင္းကို ေမေမ ၾကားသိရ၍ သားသံေယာဇဥ္ႏွင့္ မအိပ္မစားႏိုင္ျဖစ္ကာ အ႐ိုးေပၚအေရတင္ ျဖစ္ခဲ့ရ ရွာသည္။ ဩ မိခင္ေမတၱာ …. မိခင္၏ေမတၱာ ႀကီးမားလွပါေပ၏။

ဤသုိ႔ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖသည္ ႐ြာသား အသတ္ခံရ သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခဲမ ေက်ျဖစ္သည္။ အသတ္ခံရသည့္အထဲတြင္ အစ္ကိုအရင္း တစ္ဦးပါျပန္၍ ပိုေတာင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ျပန္သည္။ ထိုခံစားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဖ ျဖစ္သူ ေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ ရန္သူကို ခုခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာသည္။ အကယ္၍ သူ စစ္ထဲ ေတာ္လွန္ေရးထဲဝင္လွ်င္ အစ္ကိုႀကီး ေသဆံုးထားသည္ကလည္း မၾကာေသး၍ အေမပိုခံစား ရေလမလား၊ ရင္ကြဲနာက်ေလမလား…စသည္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ အေတြးပံုရိပ္ တစ္ကြက္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ ေကာင္းေကာင္း ခ်ျပထားျပန္သည္။

ေမေမ ရင္ကြဲနာ က်ေလမလား
ေမေမ့သားႀကီးပါပု ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ အသတ္ခံလိုက္ရေသာ သတင္းရလိုက္ သည္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ငိုၿပီး မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္ အ႐ိုးေပၚ အေရတင္ေနရသည့္ ခံစားမႈေဝဒနာ ျဖစ္ေနစဥ္မွာ က်ေနာ္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေပၚ မေက် မခ်မ္းျဖစ္ ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ ႐ြာကထြက္သြားလွ်င္ ေမေမဘာမ်ား ျဖစ္သြားေလမည္နည္း။ (သားႀကီးေရနစ္ေသဆံုး သားငယ္စြန္ခ်ီသြား ျဖစ္တဲ့ ပဋာစာရီလို ေမေမရင္ကြဲနာ က်ေလမလား)။ ထိုအခါ ေဖေဖက က်ေနာ့္ ခံစားခ်က္ကို ေျဖေလွ်ာ့ ေစရန္ “သည္းခံပါသားရယ္ နိယာမတရားအရ ငါတို႔မွာ ဝဋ္ေႂကြးရွိလို႔ ထားပါလို႔” ေျပာေတာ့ “ဟုတ္ကဲ့ေဖေဖ” လို႔သာ ဆိုလိုက္ရေသာ္လည္း သမိုင္းႏွင့္ခ်ီလာသည့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒတို႔၏ ဗုိလ္က်အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို အခဲမေက်ႏိုင္။

စိတ္ခံစားခ်က္သည္ တား၍မရေသာ အရာျဖစ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မန္းေက်ာ္ေဖသည္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္သုိ႔ ခရီးစတင္ရ ေတာ့သည္။ မသြားခင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ိဳးစံုကို ဖခင္ျဖစ္သူက အရင္မွာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ ေရးနယ္ေရာက္ေတာ့ အစစအရာရာ တာဝန္ထမ္းရင္း အလုပ္သင္သေဘာျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရပံုကို သူက သတိတရ ေရးထားပါေသးသည္။

ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမသုိ႔
မိဘႏွင့္တကြ အေပါင္းအသင္းမ်ားအား စြန္႔ခြာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသုိ႔ စတင္သည္။ မေရာက္ မေပါက္ဖူး ေသာေဒသ၊ မခင္မမင္ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသည္။ ဆင္းရဲပင္ပန္းသည္။ ခက္ခဲသည္။ ထိုစဥ္တြင္ ေဖေဖေျပာ စကားတစ္ခြန္းကို ၾကားေယာင္လာသည္။ တစ္ခုလုပ္ရင္ ၾကပ္ၾကပ္လုပ္၊ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာ၊ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တူေအာင္လုပ္ဆိုေသာ ေဖေဖစကားသည္ က်ေနာ့္ကို ခြန္အား ျပည့္ဝေစသည္။
ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ တိုက္ေရးခိုက္ေရးမ်ားကို လုပ္ရင္းသင္ သင္ရင္းလုပ္ လက္ေတြ႔က်က် နည္းေပးခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာ္လီဘာပင္ ျဖစ္သည္။
(မိမိ မေျပာတတ္ေသာ စစ္ကရင္စကား မတတ္ေသးေသာ စေကာကရင္စာကိုပင္ တတ္ေအာင္သင္ျပေပးခဲ့သူ လက္ဦးဆရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာ္လီဘာေပတည္း)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖအေၾကာင္းကို မသိသူေတြက တစ္မ်ိဳး တစ္ဖံုထင္ေကာင္း ထင္လိမ့္မည္။ ေသမင္းလက္ထဲမွ ျပန္လြတ္လာခဲ့ရသည္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ေသမင္းလက္ထဲ ပါသြားဖူးေသာ္လည္း ရပ္တည္ ခ်က္မပ်က္ဘဲ ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ လႈပ္ရွားၿမဲလႈပ္ရွားဆဲ လႈပ္ရွားေန ျပန္သည္။ ထိုစဥ္က အထက္လူႀကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ မဟာမိတ္ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း ခရီးလမ္းတစ္ခုတြင္ ရန္သူက သတင္းရရွိ၍ ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရဖူးသည္။ အဖမ္းခံရစဥ္ ရန္သူ၏ အ႐ိုက္အကန္ အထုအေထာင္း ႏွိပ္စက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံရသည္။ ေနာက္ေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳပ္က်စဥ္မွာပင္ အေဖဆံုးသည့္ သတင္းကို ၾကားရျပန္သည္။ မတတ္သာေတာ့ၿပီ။ ေလာကႀကီး အေမွာင္က်ေသာေန႔ဟု သူ႐ြတ္ဆို ေနမိေတာ့သည္။ ဤသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထုတ္ ထားပါသည္။

ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္
ကံဆိုးမိုးေမွာင္ေသာ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီးေထာဖာမွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုရာတြင္ “ဗုိလ္ေက်ာ္ေဖ၊ ခင္ဗ်ား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ) ႏိုင္ဖိုးစိန္နဲ႔ သြားေတြ႕ၿပီး မဟာ မိတ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးပါ” ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္း အေဖာ္႐ြာသား တစ္ဦးကို ေခၚၿပီး ႏိုင္ဖိုးစိန္ရွိရာ သုိ႔လာခဲ့ရာ မအူေခ်ာင္းဝ႐ြာ အေရာက္တြင္ –

(သုိ႔/
ႏိုင္ဖိုးစိန္
ေလးစားလ်က္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လူႀကီးမင္းႏွင့္ မဟာမိတ္ကိစၥ တစ္ခုကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ယခုစာယူလာသူ ႏွင့္အတူ ခီနားထိုင္းေနအိမ္သုိ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါရန္ အစဥ္ေလးစား ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္
မန္းေက်ာ္ေဖ)

ဤသုိ႔ ေရးသားလိုက္ေသာစာကို ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ခလရ(၆၂) ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး သင္းထင္၏ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပက္ ပင္းတိုးၿပီး က်ေနာ့္စာကိ္ု သိမ္းဆည္းရမိလိုက္သည္ႏွင့္ ၎တို႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏိုင္ဖိုးစိန္အသြင္ ဟန္ေဆာင္ကာ က်ေနာ့္ထံ ဝင္ေရာက္လာရာ လူမွားသျဖင့္ အဖမ္းခံလိုက္ရေလသည္။

ခလရ(၆၂)၏ လက္စြမ္းသည္လည္း ေခသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေမးသည္။ ႐ိုက္သည္။ ကန္သည္။ ဂ်ီသရီးဒင္ႏွင့္ ေထာင္းသည္။ ဘက္နက္ႏွင့္ထိုးရန္ ခ်ိန္သည္။ ေရေရလည္လည္ အ႐ိုက္အႏွက္ခံရခ်ိန္တြင္ ခလရ(၆၂) တပ္ရင္းမွဴး (စစ္ေၾကာင္းမွဴး ျဖစ္သူက) “ေဟး…ဘယ္မွာလဲ တရားခံ၊ ငါ႔ေပးဆို” က်ေနာ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးထံ ေရာက္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္မွာ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက
“မင္းဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႕ကလည္း၊ ဘာအဆင့္လဲ၊ ဘာလူမ်ိဳးလဲ” ေမး သည္။ က်ေနာ္က
“က်ေနာ့္နာမည္ မန္းေက်ာ္ေဖ၊ ေကအဲန္ဒီအိုတပ္ရင္း (၆) တပ္ၾကပ္ႀကီး ကရင္လူမ်ိဳး”လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္သည္။
စစ္ေၾကာင္းမွဴးက
“မင္းမွာ ဘာေတြပါလဲ ေျပာ” ဆိုလို႔
“က်ေနာ့္မွာ ကာဘိုင္တစ္လက္၊ က်ည္ ၃ဝဝ ႏွင့္ ရိကၡာေငြေတြပါ ပါတယ္”
ထိုအခါ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက ပစၥတိုေသနတ္ကို ေမာင္းတင္ၿပီး က်ေနာ့္နဖူးကို ခ်ိန္ၿပီးေတာ့
“မင္းေသမွာ မေၾကာက္ဘူးလား” တဲ့။
က်ေနာ္က “လူတိုင္း ေသမွာေၾကာက္တတ္ၾကပါတယ္”လို႔ ေျဖလိုက္သည္။
စစ္ေၾကာင္းမွဴးက
“မင္းေသမွာေၾကာက္ရင္ ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ရသလဲ”လို႔ ေမးလိုက္ ေသာအခါ က်ေနာ္သည္ မထူးၿပီလို႔ေတြးၿပီး “သမိုင္းေပးတာဝန္အရ”ဟု ေျဖလိုက္သည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက “ဘာသမိုင္းလဲ”လို႔ ေမးသည္။

က်ေနာ္က “ကရင္မွန္ရင္ ကရင္ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရးကို လုပ္ရမယ္” လို႔ ျပန္ေျပာေသာအခါ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက
“ေဟ့ေကာင္… မင္း မေသမခ်င္း မွတ္ထား၊ ငါဟာကရင္ သထံုသား သင္းထင္ လို႔ေခၚတယ္၊ ယခုမင္းဟာ ငါ႔လက္ ခုပ္ထဲကေရ ျဖစ္ေနၿပီ၊ သြန္ခ်င္သြန္ ေမွာက္ခ်င္ေမွာက္ သတ္ခ်င္သတ္ ထားခ်င္ထားလို႔လည္းရတယ္” ဆိုၿပီးေတာ့
“ေဟး..ဆရာႀကီး ေက်ာ္စိန္ ဒီလူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မင္းတို႔ေမးခ်င္ေမးပါ၊ အသားနာေအာင္ လက္ဖ်ားႏွင့္မွ မတို႔ၾကနဲ႔ ၾကားလား” လို႔ ေျပာေတာ့ တပ္ၾကပ္ႀကီး မွာ
“ဟုတ္ကဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး”
အဲသည္ေတာ့ က်ေနာ္၏ ကံစီမံရာသည္ အ႐ိုက္အႏွက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရခဲ့ေလၿပီ။ ရန္သူပင္လွ်င္ ဤသေဘာထားမ်ိဳးရွိက ေက်းဇူးတင္သဖြယ္ ဂုဏ္ယူသင့္ ေပ၏။

ႀကိဳးတန္းလန္းႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး အေရာက္မွာ ခလရ(၆၂) တပ္ရင္းမွဴး ႀကီး သင္းထင္က က်ေနာ့္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ တန္းလ်ားတစ္ခုမွာ လာၿပီး
“မန္းေက်ာ္ေဖ ငါတုိ႔စစ္ေၾကာင္း ရိကၡာထုတ္ၿပီး မင္း႐ြာလမ္းဘက္ ခရီးထြက္ ရမယ္၊ မင္းကို ရဲလက္အပ္တာကလြဲလို႔ ငါဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေနခဲ့ေပေတာ့” ဆိုလို႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ အခ်ဳပ္က်ခံရေတာ့သည္။

အခ်ဳပ္က်လို႔ (၃)ရက္ေျမာက္မွာ ေဖေဖဆံုးသြားရွာၿပီဆိုေသာသတင္း ညီမအေထြးမ လာေျပာလို႔ သိရတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါ႔ ကမာၻ ငါ႔ေလာကႀကီး အေမွာင္က်ေလ ၿပီေကာ။ ေနာက္ဆံုး မေမ့သင့္ မေမ့ႏိုင္ မေမ့အပ္တ့ဲ ေဖေဖ့စကားသည္ အခ်ဳပ္ခန္း တစ္ခုလံုး ဟိန္းလ်က္ ဆူညံလ်က္ ၾကားေယာင္ ေပၚထြက္လာေလေတာ့၏။
– ငါ႔သား တစ္ခုခုလုပ္ရင္ ၾကပ္ၾကပ္လုပ္။
– ေတာ္လွန္ေရး အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာ။
– ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တူေအာင္လုပ္။
ေဖေဖ့မိန္႔မွာစကား ရင္ဝယ္ထား၍ သားလိုက္နာပါမည္။ သားလူဆိုးႀကီးကို ခြင့္လြတ္ပါ။ ေဖေဖေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ၏ လက္ေရးမူကို ဤမွ်သာေတြ႕သည္။ အျခားမည္မွ် ဆက္ေရးထားသည္ကို မသိရွိရေတာ့ေပ။
ဤသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မန္းေက်ာ္ေဖ အေၾကာင္းကို ဟိုတစ္ကြက္သည္တစ္ကြက္ ႐ုပ္ပံုလႊာကဲ့သုိ႔ ဖတ္လိုက္ရသျဖင့္ အက်ယ္ကို ဆက္ဖတ္ခ်င္မိသည္။ သို႔ေသာ္ သီးျခား လံုးခ်င္း ျပဳစုထုတ္ေဝထားျခင္း မရွိေသး၍ ရွာဖတ္ရခက္ေခ်ၿပီ။

အမ်ဳိးသားသစၥာျဖင့္
ေစာေယာင့္သာအဲဆန္