Home သတင္း ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ကရင္လူထုမ်ားေတာင္းဆုိ

ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ကရင္လူထုမ်ားေတာင္းဆုိ

974

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ အသိ အမွတ္ျပဳေပးသြားရန္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္စု ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကရင္လူထုမ်ားက ေတာင္း ဆုိလုိက္သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္ဘဲ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ႀကီးစုိးေနသည့္ ကာ လပတ္လုံး တုိင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ မန္းသန္းႀကဳိင္က ယခုလိုေျပာသည္။

“ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္မ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ေတြ ေတာင္းဆုိလာတာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔အထိ မျဖစ္ထြန္းေသးတာက က်ေနာ္တုိ႔ အေပၚမွာရွိေနတဲ့သူေတြက လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိ က်င့္သုံးေနတုန္းလုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒါေတြမရွိေတာ့မွ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒနဲ႔ ကရင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမကဘဲ လူမ်ဳိးတုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႏုိင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္လုိအပ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုိလားခ်က္ကုိ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ စည္း လုံး ညီညြတ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားရန္လည္း မန္းသန္းႀကဳိင္က ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ KNU -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း KNUကုိ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ျပည္တြင္းေဒသအသီးသီးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္က်င္းပလာခဲ့ေသာ္လည္း တရားဝင္ေန႔အျဖစ္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား၏ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ားလည္း ခံၾကခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားက ဆုိသည္။

ယေန႔ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိး သားေန႔ကုိ ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္အျပင္ ဝါးခယ္မ၊ အိမ္မဲ၊ ေျမာင္းျမ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ ကရင္လူထု မ်ားပါ စုေပါင္းကာ လူထုတစ္ေထာင္နီးပါး ပါဝင္၍ ယခင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ နည္းတူ ကရင္လူထုမ်ား၏ တန္းတူညီမွ် ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသံတိတ္ ခ်ီးတက္ဆႏၵျပသည့္ ပုံစံအတုိင္း သရုပ္ျပလူထုခ်ီ တက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္အေနျဖင့္ ေဒသခရုိင္အသီးသီးမွ ကရင္ လူထု ေလးသိန္းငါးေသာင္း (၄၅,၀၀၀၀) ေက်ာ္ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၄) ခ်က္ ကုိင္ေဆာင္၍ အသံတိတ္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။

ေျမာင္းျမေဒသ ကုိယ္စားလွယ္ မန္းေအာင္ျမင့္ဦးက “က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ေတြ ေတာင္းဆုိခဲ့တာက အဖ်က္ အေမွာက္အတြက္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ (အစုိးရ) ေတြအေနနဲ႔ နားလည္ရမွာက ကရင္ဆုိတာကလည္း ဒီတုိင္းျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အညီ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ လုိက္ေလ်ာေပးသင့္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သလုိ ကရင္အမ်ဳိး သားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA မွေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာမ်ားကုိလည္း ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားကစားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲေတာ္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့သည္။

အလားတူ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္၊ ပန္းတ ေနာ္၊ ေညာင္တုန္း၊ ဟသၤာတ စသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ဖားအံ၊ ဖာပြန္ စသည့္ ေဒသအသီးသီးတြင္ လည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးရွိ ကရင္ျပည္သူ ေလးသိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ သည္ ဖဆပလ အစုိးရထံသုိ႔ ကရင္ျပည္ေပးရန္ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ (၄)ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈကို အစြဲျပဳ၍ ၁၉၅၃ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ၂၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ေကာ္သူးေလ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကြန္ဂရက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္ေန႔ကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ေန႔တြင္ ကရင္လူထုမ်ားမွ “ကရင္ျပည္ခ်က္ခ်င္းေပး၊ ကရင္တစ္က်ပ္ ဗမာတစ္က်ပ္ ခ်က္ခ်င္းျပ၊ ျပည္တြင္းစစ္အလုိမရွိ၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း အလုိမရွိ” စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ (၄)ခ်က္ျဖင့္ အ သံတိတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။