Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း KOA တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေစာဂရယ္မူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

KOA တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေစာဂရယ္မူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

1165

“ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ကရင္လူထုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ တင္ျပ ေျပာဆိုႏုိင္ခဲ့တယ္”
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ AKO (Karen Organization of America) ၏ ဖဲြ႔စည္းထားပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အဖြဲ႔အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေစာဂရယ္မူးအား ေကအုိင္စီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေမး- KOA ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနာက္ စုစည္းမႈအေျခအေန စိန္ေခၚမႈ။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဘယ္လိုရိွလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ။

KOA ဆုိတာက Karen Organization of American ပဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက Karen Organization of United State of American-KOUSA နဲ႔ Karen American Organization-KAO ႏွစ္ဖြဲ႔ကုိ ေပါင္းလုိက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိတာ့ အေမရိကန္မွာ ကရင္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႔ ရွိေနတာက မသင့္ေတာ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြ ရွိသလုိ စိန္ေခၚမႈေတြကုိလည္း ႀကဳံေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာက္ခံအားေပးမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကရင္လူထုေတြအတြက္ လုိအပ္မႈေတြကုိ တင္ျပ ေျပာဆုိႏုိင္ခဲ့တယ္။

ေနာက္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္တဲ့ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအျပင္ ကရင္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေတြန႔ဲလည္း ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြရွိတယ္။ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ကရင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကလူငယ္ ေတြက ခ်ိတ္ဆက္ ပူူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈက နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KOA ကိုဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဖြဲ႔အစည္း န႔ဲ ကရင္လူမႈအဝန္းအဝိုင္းအၾကား လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ အခုဆုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားက ကရင္လူမႈအဝန္းအဝုိင္းေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္တြဲခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ၿပီးျဖစ္တယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ စိန္ေခၚမႈေတြက လည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ကရင္အဖြဲ႔ေတြမ်ားေတာ့ အျမင္မတူတာေတြကလည္း မ်ားစြာရွိတယ္။ အျမင္မတူေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ကရင္လူမႈအဝန္းအဝိုင္း အက်ဳိးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာေတြ ေတာ့ရွိတယ္။

ေမး- လတ္တေလာ KOA ရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေျပာျပေပးပါ။

KOAရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ က Advocacy နဲ႔ ပညာေရးျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အေမရိကန္မွာရွိေနတဲ့ က်ေနာ္ တုိ႔ ကရင္လူမ်ဳိးေတြခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ကုိယ္စား ေျပာေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္တယ္။ Advocacy အေနနဲ႔က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ ဌာနေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ အစုိးရ ကုိယ္စား လွယ္ထံကုိ ျမန္မာျပည္ေရးရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္တြင္းထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေတြကုိလည္းေကာင္း တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထဲက ကရင္လူမႈအဝန္းအဝိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းက ကရင္ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ပညာေရး အေထာက္အပံ့ေတြ အေရးေပၚ လူမႈေရးကိစၥေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာပဲ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လူငယ္သင္တန္းေတြ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။ လူငယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆုံေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အနာဂတ္မွာ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအျခားတဖက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနတာကေတာ့ Education Field trip စၿပီးလုပ္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လာၿပီး မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ဘက္ကုိ စတင္သြားေရာက္ခဲ့တယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းနဲ႔ အထက္တန္းလြန္ေက်ာင္းေတြကုိ သြားၿပီး ေလ့လာခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒါကလည္း အေမရိကန္ေရာက္ေနတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြအတြက္ ပုိမုိၿပီး ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြကုိ ကူညီလုိမႈ စိတ္အားထက္သန္လာေအာင္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ပဲ ျဖစ္ တယ္။

ေမး- အဲ့ဒီခရီးစဥ္မွာ ဘာေတြလႈပ္ရွားမႈရိွလဲ၊ အေတြ႔အႀကံဳေလးေတြကို ေျပာျပေပးပါ။

အခု ေျပာသလုိပဲ ဒါက ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ Field Trip ျဖစ္တယ္။ ေဒသေခါင္း ေဆာင္ေတြ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ သင္တန္ေလးေတြကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔ လုပ္ျဖစ္တာေပါ့။ မူေၾတာ္က သြားခဲ့တဲ့ ေနရာက လူငယ္ေတြ အေျခအေနကုိ သိခဲ့ရတယ္။ မူေၾတာ္ လူငယ္ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္အားထက္သန္မႈေတြကုိ ေပးခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အေတာ္ငယ္ရြယ္တဲ့ လူငယ္ေတြ အသက္အားျဖင့္ ၂၀ ေက်ာ္ေလးေတြက ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္ေတြ ရွိေနတာကိုေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ အဲ့မွာ ပညာေရးပုိင္းမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ခရုိင္ အတြင္း ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အထက္တန္းလြန္နဲ႔ ဂ်ဴနီယာေကာလိပ္အဆင့္ေလာက္ပဲရွိေနေသးတာကုိ ေတြ႔ရ တယ္။

ေမး- KOAအေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြက ဘာေတြရွိလဲ။

ဒါက KOA က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚမွာပဲမူတည္တယ္။ အနာဂတ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက Advocacy လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္လုပ္ ေဆာင္သြား မယ္။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အေပၚ ဖိအားေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားဖုိ႔ကုိ အရင္က က်ေနာ္တုိ႔ စာေတြေရးသားတင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့တာမ်ဳိး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အတြက္ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖိ႔ုကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။

အဲ့ေနာက္ပုိင္း ေျပာင္းလဲမႈတခ်ဳိ႕ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အခုဆုိရင္ မင္းေအာင္လႈိင္(ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး)အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ (၄)ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးေတြကုိ ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားတာမ်ဳိး ေတြ႔ရတယ္။ ဒါျပည့္စုံတယ္လုိ႔ေတာ့ မယူဆဘူး။ ဒီထက္ပုိျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ လုိအပ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကပစ္မွတ္က ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္နဲ႔ ေပါင္းလုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိ ဖိအားပုိမုိေပးဖုိ႔ ေစ့ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈကို ပုိလုပ္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ သိ ထားတာက အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ -Lower Houseက ျမန္မာျပည္ကုိ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈတစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးၿပီး ဒါေပမဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မရေသးဘူးလုိ႔သိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္ ေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပုိမုိထိေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္နဲ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုိ လားတယ္။

ေမး- ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔က ဘယ္လိုပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရိွလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာ KOAရဲ႕ ပထမဆုံး အေထြေထြညီလာခံကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ ေဆာင္ မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြကုိ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ KOA ရဲ႕မူဝါဒေတြကုိေတာ့ ခ်မွတ္ထားၿပီးၿပီ။ အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းနဲ႔ အတူ တကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ မိခင္ေကအဲန္ယူအျပင္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာေပါ့။

က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကုိမွ ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာထားမရွိဘူး။ ေကာ္သူးေလ ေဒသထဲကျဖစ္ေစ နယ္စပ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔လည္း ရွိတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ မိခင္ေကအဲန္ယူ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အနီးကပ္ဆုံး လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈေတာ့ ဘာမွမရွိေသးဘူး။ က် ေနာ္ တုိ႔သိထားတာက မိခင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အလုပ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အလုပ္မွမဟုတ္တာ။ ဒါေပမဲ့ ကူညီႏုိင္တဲ့အပုိင္းေတာ့ ကူညီေပးတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ အလုပ္က ေဒသတြင္း လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုိၿပီး ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့အတြက္ ေကအဲန္ယူ အဆင့္ထိေတာ့ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး မရွိေသးဘူး။

သူတုိ႔အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚမွာလည္း နားလည္ႏုိင္သလုိ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔အေပၚမွာ နားလည္ထားပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္လည္း ေသခ်ာမေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံ လုပ္ေဆာင္ မလဲဆုိ တဲ့ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူး။ KOA အေနနဲ႔ကလည္း ျပည္တြင္းေဒသဘက္မွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိဦးစားေပး ေနတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းထဲက ေဒသခံပညာေရး အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာပုိမုိ ထိ ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ပညာေရးက အဓိကလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေရး အေျခခံမေကာင္းဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရး အရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူဘူး။

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိတာရွိလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူနဲ႔ အစုိးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္တာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ေလာက္ကစရင္ အခုဆုိရင္ ၈ ႏွစ္ ၉ႏွစ္ေလာက္ရွိေနၿပီး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ရသလုိပဲ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းမွာ အက်ဳိးရွိတာနဲ႔ အက်ဳိးမရွိတာက ဒြန္တြဲေနတာပဲေလ။ ဒီအပစ္ရပ္အေပၚမွာ ေကာင္းက်ဳိးရွိတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရတာပဲ။ ဥပမာ လူထုေတြအတြက္ လုံၿခဳံေရးက အနည္းငယ္ေလးေကာင္းမြန္ လာတာေပါ့။ သြားလာေရးလည္း နည္းနည္းေပါ့။ တဆက္ထဲမွာပဲ အဓိကရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မရရွိေသးတာကုိ ျမင္ေတြ႔ရတယ္။

ဆုိလုိတာက အပစ္ရပ္စတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ခရုိင္ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးကုိဆင္းေတာ့ ၾကားသိရတာေတြ ရွိတာေပါ့။ စစ္တပ္ရဲ႕ တပ္လႈပ္ရွားမႈေတြက အခုခ်ိန္ထိ ရပ္တန္႔သြားတာမ်ဳိး မရွိေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္တယ္ဆုိေပမဲ့လည္း ဟုိဘက္က မေကာင္းႀကံစည္တာမ်ဳိးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ဝင္လာတာမ်ဳိး ရွိတာေပါ့။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈကလည္း တစ္ဖက္မွာၾကည့္ရင္ တပ္မဟာခရုိင္ တုိင္းလုိလိုမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနတာပဲ။ ဒီ ၈ႏွစ္ ၉ ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာသလုိ ျပန္ခ်ိန္ညႇိၾကည့္မယ္ ဆုိရင္လည္း ဆုိးက်ဳိးေတြက ပုိမုိ မ်ားတာကုိလည္း ေတြ႔ရ တာေပါ့။

ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ NCAမွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပါမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ NCA အပစ္ရပ္တဲ့ေနာက္ပုိင္းအထိ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိက ဘာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမွ မျဖစ္ထြန္းေသးတာကုိ ေတြ႔ရတာေပါ့။ NCA ရဲ႕လမ္းနဲ႔ ေသြဖည္သြားေနတာကို ေတြ႔ရတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ေသာ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာလည္း မေက်နပ္မႈေတြ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ KOA အေနနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မူဝါဒနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးဆုိလည္း ေထာက္ခံသလုိ မကုိက္ညီဘူးဆုိလည္း ဒီအေပၚမွာေတာ့ မေထာက္ခံဘူးေပါ့။

ေမး- ေနာက္ထပ္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းေျပာဆုိခ်င္တာမ်ားရွိရင္လည္း ေျပာေပးပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထြေထြထူးထူး အႀကံျပဳေပးခ်င္တာမ်ဳိးမရွိဘူး။ သူတုိ႔ နည္း သူတုိ႔ဟန္နဲ႔ေတာ့ အ ေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေနၾကတယ္လုိ႔ သိရတာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာခ်င္တာတစ္ခုကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔လုိတာေပါ့။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးမွာ ကုိယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ျပန္လည္သုံး သပ္ေဝဖန္ၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ဗ်ဴဟာ ျပန္ခ်မွတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက စည္းလုံးညီညြတ္မႈေပါ့။

လုပ္ေဆာင္မႈေတြက အဓိက အမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားကုိ လုိက္နာရမယ္။ အမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အျမင္ေတြ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ရယူရမွာေပါ့။ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေကာင္းတယ္ထင္တဲ့အျမင္ေတြသြားေနမယ္ဆုိရင္ မသင့္ေတာ္ဘူးေပါ့။ သူ႔အျမင္ ကုိယ့္အျမင္ သေဘာထားေတြကုိ ရယူၿပီး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ေဆာင္ သြားဖုိ႔လုိပါတယ္။