Home ရုပ္သံ Radio Karen: ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့တြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ အတြက္ ဒံုးအဖြဲ႔စတင္ေလ့က်င့္။

Radio Karen: ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့တြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ အတြက္ ဒံုးအဖြဲ႔စတင္ေလ့က်င့္။

168