Home သတင္း ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPCမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစဟု KNU ေျပာ

ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPCမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစဟု KNU ေျပာ

1526
ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPCမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစဟု KNU ေျပာ (Photo-KNU)

ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံမႈ အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိ႒ာန-NRPCထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥေၾကာင့္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု KNU က ဆုိသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ (၁၀)ဖြဲ႔ထံသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေပးပုိ႔သည့္ စာတြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း-EAOs မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံပါက တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းမႈမျပဳဘဲ NRPC ထံသုိ႔ ဦးစြာတင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေပးပုိ႔သည့္စာေၾကာင့္ KNU ၏လက္ေအာက္ခံ ဌာန (၁၄)ခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဌာန-KECD အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းစင္ တာတစ္ခု စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၎၏ အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္သူ ေစာေလာအယ္မူးက ယခုလုိေျပာသည္။

သူက “ ဒီစာမေပၚထြက္လာခင္ကတည္းက ဒီစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာႀကီး ညႇိႏႈိင္းမႈ ရယူခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ေတာ့ ဒီစာထုတ္လုိက္တာေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ကုိ ထိခုိက္လာတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ မၾကာေသးမီက ေပးပုိ႔လုိက္သည့္ စာ၏ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေသခ်ာရွင္းလင္းမႈ မရွိေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်င္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္ဟုလည္း ေစာေလာအယ္မူးက ဆက္ေျပာသည္။

“အစုိးရအေနနဲ႔က တုိင္းရင္းသားေတြပုိၿပီး ေကာင္းမြန္လာမွာကုိ မလုိလားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကုိပဲ ရွိေစခ်င္တာလား။ ဒါေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မသိဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

(PC) ၏ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးပုိ႔သည့္ စာအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္လည္း ကုလသမဂၢ(UN)၊ ၎၏ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ စာထုတ္ျပန္ရာတြင္ UN ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ တရားဝင္သံတမန္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ NRPC ထံ အေၾကာင္းၾကား သင့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆုိပါ အစုိးရ၏ သေဘာထားမ်ားပါဝင္သည့္ စာႏွစ္ေစာင္၏ေပးလုိသည့္ သတင္းစကားမ်ားမွာ တူညီေသာ္ လည္း UN ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေပးပို႔သည့္စာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔မ်ားအား ေပးပို႔သည့္ စာအေရးသားမွာ ကြဲျပားမႈရွိေနေၾကာင္း KNU- ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ဌာနမႉး ပဒုိေစာေတာနီးက ယခုလုိ ေထာက္ျပသည္။

၎က “ အျပန္အလွန္ေလးစားေသာအားျဖင့္ UN ေအဂ်င္စီေတြကို ေပးပို႔တဲ့စာအတုိင္းဆို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ NRPC ကုိ အသိေပးရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေန္ာတုိ႔ဆီကုိ ေပးပုိ႔တဲ့ သူတ႔ုိရဲ႕စာထဲမွာေဖာ္ျပထားခ်က္အရ NRPCရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ လက္ခံလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ သ ေဘာတူညီထားၿပီးသား NCA ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ကုိက္ညီမႈမရွိလုိ႔ပဲျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ NCA ပါ အပုိဒ္ခြဲ ၂၅ အရ “ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈ စီမံကိန္းအမ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေအဂ်င္စီ အလႉရွင္မ်ားထံ အကူအညီရယူႏုိင္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NRPC ၏ သေဘာထားအေပၚ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ဝင္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္လုိသည့္ သေဘာျဖစ္သလုိ လုပ္ရမည့္ တာဝန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဝင္ တင္ျပေတာင္းခံမည္ဆုိပါက အစုိးရအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိဘဲ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္၍ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငင္းဆုိရန္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဆုိသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးမရွိေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးက ျပည္တြင္းသတင္မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္စဥ္မ်ားအတြက္ အစုိးရမွ တစ္ဆင့္ NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီးသား တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ တရားဝင္ ကူညီေပးေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲ ရံပုံေငြအဖြဲ႔ (JPF)၊ ဥေရာပ-ျမန္မာရုံး(EBO)၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ ဂ်ပန္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။