Home သတင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒုိမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆုိျပဳလႊာ စတင္ေခၚယူ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒုိမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆုိျပဳလႊာ စတင္ေခၚယူ

1266
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဆုရွင္ Free Burma Ranger (FBR) ေဆးမႉး ေစာဂ်ဳိးဇက္အား ေစာေစးေစးဖန္းက ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့စဥ္

ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူူး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ပဒုိမန္း ရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆုိျပဳလႊာကုိ ယေန႔ (ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ရက္)မွစ၍ စတင္အဆုိျပဳ ႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ယေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ေပးအပ္သည့္ အဆုိပါ ဆုအတြက္ ကုိယ့္က်ဳိးမဖက္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မည္သည့္ ကရင္လူငယ္ကုိမဆုိ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္သြားႏုိင္ရန္ ယခုလုိ အသိေပး ေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ဆုိသည္။

“ ကရင္လူငယ္ေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ နယ္ပယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကရင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဘယ္သူကုိမဆုိ Community ေခါင္းေဆာင္ေတြကေနျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေနျဖစ္ေစ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ အ တြက္ ေထာက္ခံၿပီး အမည္စာရင္းေတြ တင္သြင္းလာဖုိ႔ အသိေပးခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ပဒုိမန္းရွာလားဖန္း၏ သားႀကီး ေစာေစးေစးဖန္းက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိဆုအတြက္ စာရင္းတင္သြင္းမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမည္၊ အသက္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေနရပ္ႏွင့္ အဖဲြ႔ အစည္း နာမည္မ်ားျဖင့္တကြ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မည္သည့္ကရင္အဖဲြ႔အစည္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းကို မဆုိ နာမည္တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍ ကရင္၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာ သာျဖင့္ bwabwa.phan@ phanfoundation.org သုိ႔ နာမည္စာရင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသး စိတ္သိရွိလုိပါက www.phafoundation.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၎ဆုကို သတ္မွတ္ထားသည့္စံႏႈန္းအတုိင္း ကိုက္ညီပါက အသက္ ၃၅ႏွစ္ေအာက္ရွိ မည္သည့္ကရင္လူငယ္ မဆုိ လူတဦး ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းတခုခုကိုျဖစ္ေစ ဆုရရွိမည့္သူကို လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ အသိေပး ေၾကညာသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ အမည္မသိ ေသနတ္သမားႏွစ္ဦး၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ KNU-အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ပဒုိမန္းရွာလား ဖန္းႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ နမ့္က်င္ေရႊတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ က်န္ရစ္သူ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေစာေစးေစးဖန္း၊ နမ့္ဘြားဘြားဖန္း၊ နမ့္ဇုိယာဖန္းႏွင့္ စ̕လု႔ံဖန္းတုိ႔က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍ ပဒိုမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္မွ ေနာ္ေဖာကဘလာထူး၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္မွ ေစာညြန္႔ဝင္း၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္မွ ေနာ္ဒီဇင္ဘာေဖာ၊ Free Burma Ranger အဖဲြ႔မွ ေစာထူးထူးအယ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔(KWEG)မွ နမ့္သႏၱာေအာင္၊ ကရင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး(KWO)မွ ေနာ္ကေညာေဖာႏွင့္ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔မွ ေနာ္ဆာမူး၊ Hpa-An Youth Network မွ စ̕ ႐ႈိင္းႏွင့္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကရင္စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူ စ̕သူလႈိင္ဝင္းတုိ႔ကုိ အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ အဆုိပါ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (OKRSO)မွ ေစာအဲသုိႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသူ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး(KWO)မွ ေနာ္ဆဲဆဲတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြက္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ေဒသတုိ႔တြင္ စစ္ေဘး ဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ Free Burma Ranger (FBR) ေဆးမႉး ေစာဂ်ဳိးဇက္ကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။