Home ရုပ္သံ ျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPC ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ KNU ရဲ႕ ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ိဳ႕ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ

ျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPC ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ KNU ရဲ႕ ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ိဳ႕ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ

670