Home ရုပ္သံ ေရမည္းနက္လာတဲ့ရြာေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာ

ေရမည္းနက္လာတဲ့ရြာေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာ

221
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေရမည္းနက္လာတဲ့ရြာေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အခက္အခဲနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။