Home သတင္း ရပ္တန္႔ထားသည့္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမ်ားကုိ ျပန္စႏုိင္ရန္ နီးစပ္ၿပီဟု KNU ဆုိ

ရပ္တန္႔ထားသည့္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမ်ားကုိ ျပန္စႏုိင္ရန္ နီးစပ္ၿပီဟု KNU ဆုိ

763
KNU၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ပံုမွန္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယပိုင္း) (Photo_KNU)


ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တန္႔ထားသည့္ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (JICM) မွတဆင့္ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္ နီးစပ္ၿပီးဟု ကရင္အမ်ဳိးအသားအစည္းအရုံး-KNUက ေျပာသည္။

ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါး (ေလာ္ခီးလာ)တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၂၂ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ေကအဲန္ ယူ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္အၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးပြဲ(ဒုတိ ယပုိင္း) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အေျခခံကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈကေနႀကိုးစားၿပီးေတာ့ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဒီဖက္ဒရယ္ကုိ တည္ ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ပုံစံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ NCA (Framework Agreement for NCA implementation Proposal) ဆုိ တဲ့ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိထားတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါကုိ Informal (အလြတ္သေဘာ)လမ္းေၾကာင္းကေန ညႇိႏႈိင္း ေနတယ္။ ညႇိႏႈိင္းေတာ့ ေနာက္ဆုံးက အမ်ားႀကီးနီးစပ္မႈရွိၿပီးေတာ့ ဒီဟာကုိ အစုိးရဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လက္ခံလုိက္တဲ့ သေဘာအဆင့္မွာရွိေနတယ္။ အဲ့လုိေဆြးေႏြးဖုိ႔ လက္ခံလုိက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီ ဟာကို ျပန္စမယ္ဆုိရင္ေတာ့ JICM အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပၿပီးမွ JICM ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အစည္းအေဝးေတြ ျပန္စမဲ့ ပုံစံေတာ့ရွိပါတယ္”ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ JICM အစည္းအေဝးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အစုိးရ၊ တပ္မ ေတာ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္မံ၍ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ JICM အစည္းအေဝးပြဲသည္ ယခင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ ႏုိင္ရန္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာမႈအပိုင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအပုိင္းျဖစ္သည့္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး သေဘာတူညီမႈရယူထားရမည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မူေဘာင္ကုိ ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူမည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။

၎မွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဖက္ရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ -UPDJC၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ-JMCႏွင့္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးအစရွိသည့္ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပန္စႏုိင္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တရားဝင္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ပါဝင္မႈကုိ ယာယီရပ္တန္႔ထားၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ အစုိးရဘက္မွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ ၄ ရပ္ျဖစ္ေသာ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၂၀ မတုိင္ခင္ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေရးဆြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၾကားကာလဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူကုိ အဆုိျပဳခဲ့သည္။

၎အဆုိျပဳခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ေကအဲန္ယူမွလည္း အစိုးရထံ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ကို ျပန္လည္အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ၎တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ခုိင္မာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကနဦး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၎မွ တဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားျခင္း ၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းကာ လတြင္ မၿပီးျပတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိေရးကုိ ေဆာင္ ရြက္သြားရန္တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္) တြင္လည္း အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ကုိယ္စား လွယ္တုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ေကအဲန္ယူမွ အဆုိျပဳထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ JICM အစည္းအေဝး က်င္းပႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ပံုမွန္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယပိုင္း)

ရက္ သတၱပတ္ (၂)ပတ္ေက်ာ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးပြဲ(ဒုတိ ယပုိင္း)ကုိ ေကာ္မတီဝင္ (၅၅)ဦးအနက္ (၄၀)ဦး ႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ပိုမုိခုိင္မာေရးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႒ာနဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ခရုိင္အသီးသီး၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံ စာမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု အစည္းအေဝး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ KNUအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အစုိးရမွရင္ဆုိင္ေနရေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတုိ႔အေပၚ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တုိက္တြန္းသည္ဟု အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္အၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး(ပထမအပုိင္း)ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၂၂ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။