Home သတင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရမည္းျပႆနာ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးေရး KNDP တုိက္တြန္း

တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရမည္းျပႆနာ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးေရး KNDP တုိက္တြန္း

1367
ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ေသာ KNDP ပါတီ ဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စုိး

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းအိုင္၊ ေရတြင္းမ်ားမွ ေရမ်ားမည္းနက္လာသည့္ကိစၥျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရျပႆနာပူပန္ေနရဆဲ ေဒသခံမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မႈမ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္တုိ႔မွ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-KNDP က သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ တိုက္တြန္းလုိက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ KNDP ပါတီမွ ေရမည္း ျပႆနာေၾကာင့္ လူထုစိုးရိမ္မႈျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အဝ ျပန္လည္ရရွိေစေရး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KNDP ဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စုိးက “တုိ႔ကုိယ္တုိင္သြားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ဒီအတုိင္းပဲ အမိုးအကာမရွိ ပံုထားတာေတြ တုိ႔ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ေျမေအာက္စိမ့္ဝင္ၿပီးေတာ့ ေရမဲသြားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကေန မသံုးသင့္၊ မသံုးရဲတဲ့ သံသယေတြက ဆံုးမွာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဒီလုိ (ျပည္သူေတြရဲ႕)ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ေတြက (အျမန္ဆံုး) မေျဖရွင္းၾကေတာ့ဘူးလား” ဟု ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေရအလွဴေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အတြင္း အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလ်င္အျမန္အေစာတလ်င္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ ေၾကာင္းလည္း မန္းေအာင္ျပည္စုိးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆုိပါ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ေသာက္သုံးေရရရွိရန္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ေရလႉဒါန္းေပးမႈမ်ား၊ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ အဝီစိတြင္းမ်ား သြားေရာက္ တူးေဖာ္မႈေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေစတ နာရွင္မ်ားမွလည္း ေန႔စဥ္ေရသြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။

KNDP ပါတီအေနျဖင့္လည္း ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔က ေရမည္းျပႆနာေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရ အခက္ အခဲျဖစ္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံအနီးရွိ နတ္ကုန္း၊ ငွက္ေပ်ာေတာ၊ ေကာ့ပတုိင္စသည့္ ေက်းရြာ(၅) ရြာအတြက္ အလားတူ သံုးေရ ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားသြား ေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

KNDP မွ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရ သြားေရာက္လာဒါန္းခဲ့စဥ္ (Photo-Mahn Soe)

လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းက ဘားကပ္၊ ေအာက္ေကာ့ရင္း၊ ရေသ့ပ်ံ၊ ပန္းကုန္းစသည့္ ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳေသာက္သုံးေနေသာ ေသာက္သုံးေရကန္၊ ေရတြင္းမ်ား အတြင္း ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေရမ်ားမည္းနက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ငါးမ်ားေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္ သုံးေရ အသုံးျပဳရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေရမည္းျပႆနာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအျပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္း အ တြက္ ၎တို႔ေမြးျမဴထားသည့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား အတြက္ပါ ေရအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသလိုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရအလွဴရွင္မ်ား၏ လာေရာက္ လွဴဒါန္းေနမႈမ်ားအေပၚတြင္သာ ဆက္လက္မွီခိုေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားကေျပာဆိုသည္။