Home သတင္း ဂ်ပန္၏ အကူအညီျဖင့္ ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္တြင္ လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာန (CRC)ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပး

ဂ်ပန္၏ အကူအညီျဖင့္ ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္တြင္ လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာန (CRC)ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပး

947
လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာန(CRC)ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနား (photo-kic)

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ အကူအညီျဖင့္ လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာန(CRC) ဟုေခၚသည့္ စာၾကည့္တုိက္ေဆာင္ကုိ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္ျပည္သူမ်ား၊ ရွန္တီေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔(SVA)မွတစ္ဆင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေလးေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္အတြင္းရွိ အလႊာစုံလူထုအေနျဖင့္ တန္းတူ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုလုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု SVA၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေနာ္ေစးလာက ေျပာသည္။

၎က “ဒီမွာေနတဲ့ ေဒသခံ လူထုေတြအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ တျခားေနရာ IDP(စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ)ကျဖစ္ေစ ဒုကၡသည္ စခန္းက ျပန္လာတဲ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝကုိ အသစ္ျပန္လည္တည္ေထာင္ရမွာျဖစ္တဲ့အခါ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အထင္ေသး အျမင္ေသးခံရမႈေတြ အခက္အခဲေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး အတူတကြ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေစဖုိ႔ကုိ က်မတုိ႔ ယုံၾကည္တာက ဒီအရင္းအျမစ္စင္တာကေန ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္းမတူညီတဲ့ လူတုိင္းတန္းတူရည္တူ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိး တက္ေစဖုိ႔အတြက္ျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ လူထုအရင္းအျမစ္စင္တာမွတစ္ဆင့္ အစုိးရဗဟုိဌာနအသီးသီးအျပင္ လြတ္လပ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထုစသည့္ အရင္းအျမစ္အားလုံးႏွင့္ အတူတကြ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားျပဳရင္း ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ အတူတကြ အေထာက္အကူျပဳရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေနာ္ေစးလာ ကဆက္ ေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါ လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာန(CRC)ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ အဓိက ကူညီပံ့ပုိးေပး ခဲ့သည့္ SVA(Shanti Volunteer Association)၏ ဥကၠဌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (Rev.Kyoel Wakabayashi)ႏွင့္ SVA ဝန္ထမ္းမ်ား၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ (Mr.Ogiue)၊ ေလေကေကာ္ၿမဳိ႕သစ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဒူးပလာယာခရုိင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားစုစုေပါင္း ၃၀၀နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ အသီးသီးက မိန္႔ခြန္းစကားမ်ား ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး CRC အေဆာက္အအုံအတြင္း လုိက္လံၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ CRCႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ လူထုမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည့္အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္သုိ႔တက္ေရာက္လာသူ KNU ဒူးပလာယာခရုိင္ အႀကံေပး ပဒိုေစာလစၥတန္က “ ဒီလုိ CRCကုိ လာၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့အတြက္ ဒီကေဒသခံလူထု၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးအတြက္က အက်ဳိးရွိတာေပါ့။ ဒီစာၾကည့္တုိက္ေဆာင္ကေနတစ္ဆင့္ အသိပညာနားလည္မႈေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသိပညာ စတဲ့ အသိပညာအ တတ္ပညာေတြက ဒီစာေပေတြမွာပဲရွိတာေၾကာင့္ ဒီစာေပေတြကုိ မ်ားမ်ား ဖတ္ရႈမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လူမႈဘဝတုိးတက္ဖြ႔ံၿဖဳိးဖုိ႔ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေပးမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ လူထုအရင္းအျမစ္ဗဟုိဌာနတြင္ အေထြေထြဗဟုသုတ ရေစမည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ သတင္းစာေစာင္ မ်ားထား ရွိေပးၿပီး စာဖတ္ေဆာင္မ်ား လုိအပ္သည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။ အလားတူ CRCဌာနကုိ ဆုံဆည္းၿမိဳင္ ေဒသတြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ကနဦး ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အဓိက ေရာက္ရွိေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေပးသြားရန္ရွိသည္ဟု SVAက ဆုိသည္။