Home ေဆာင္းပါး ကႏၱာရ၀တီခရီးသည္

ကႏၱာရ၀တီခရီးသည္

1710
(Photo_KIC)

မန္းထိန္၀င္းစိန္
(ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၉)

ကႏၱာရ၀တီခရီးကို ကယားျပည္နယ္မွ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသား မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ KNP မွ မန္းထိန္၀င္းစိန္၊ မန္းေက်ာ္ၿငိမ္း၊ မန္းမင္းရဲေထြး၊ ေစာကေပၚမွဴး၊ ေနာ္စန္းလြင္တုို႔ (၅)ဦး ၂၈-၈-၂၀၁၉ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ကယားျပည္နယ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး-ကကလတ(ၿငိမ္း) အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး မန္းသက္ေဖာ ရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုေန႔ညေန ၃နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီရံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီး ျပည္ နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ကရင္စာေပသည္ ကိုလိုနီေခတ္က စေကာကရင္စာျဖင့္ ဆယ္တန္း အထိလည္းေကာင္း၊ ပိုးကရင္စာကို ခုႏွစ္တန္းအထိလည္းေကာင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရ ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကာလ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သင္ခြင့္ရသည္ဆိုေသာ္ လည္း သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္မ်ား၏ ေစတနာ မပါမႈ၊ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားရမႈမ်ား ေၾကာင့္ သင္ခြင့္ရသည္ဆိုေသာ္လည္း သင္မရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အေနအထားတြင္ ကရင္စာယဥ္ေကာ္မတီမ်ား အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ ကရင္စာ မ်ိဳးဆက္မျပတ္ေသးေၾကာင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။

KNP မွ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ မိမိတို႔အိမ္နီးခ်င္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္အားလံုး၏ ေလးဆက်ယ္၀န္းသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ဟင္ဒီဘာသာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ တကာသံုးအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ တမီးလ္နာဒူးျပည္နယ္တြင္ တမီးလ္ဘာသာစကားကို ရံုး သံုးဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေၾကာင္း ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ မိမိဘာသာစကားကို ရံုးသံုးအျဖစ္ သင္ၾကားႏိုင္ပါက (ဒီစာတတ္ၿပီး ဘယ္ေနရာသံုးမွာလဲ) ဆိုသည့္အေတြးအေခၚမ်ား ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ဘာသာစကားေပါင္း (၇၁၀၆)သည္ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအ တြင္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိသည့္ ဘာသာစကားႏွစ္ရာေက်ာ္မွလြဲၿပီး က်န္ဘာသာစကား (၆၀၀၀)ေက်ာ္ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမည္ဟု ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ား သုေတသနျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ အပယ္ခံ ဘာသာစကားစာေပမ်ား ကို ကမၻာ့အေမြအနစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ United Nation Education, Scientific and Culture Organization မွ ေထာက္ျပလွ်က္ UNESCO မွ မိခင္ဘာသာစကားကို လူမ်ိဳး၏ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ National Identity အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အခ်ဳိ႕စာယဥ္ေကာ္မတီမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ရမႈကို စိုးရိမ္ၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မွ မပတ္ သက္သည့္ စာေပသင္ၾကားမႈ လုပ္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးဟု မွတ္ယူျခင္းသည္လည္း မျဖစ္သင့္ေသးေၾကာင္း၊ အရစၥတိုတယ္ ဆိုသူပညာရွင္က Hunam Is Political Animals လူဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသတၱ၀ါျဖစ္ျခင္း၊ ပေလတို ဆိုသူပညာရွင္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္မႈကို ျငင္္းပယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မွာ သင့္ထက္ညံ့သူ သင့္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသမွ် တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူမရွိႏိုင္ ဆိုသည္ကို သိရွိရန္လိုေၾကာင္း KNP မွ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၃၀-၈-၂၀၁၉ရက္၊ ေန႔လည္တြင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသ လိုခါးလိုရြာေက်းရြာခမ္းမ၌ ေက်းရြာရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမာ္ခ်ီးေဒသသည္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမွတ္တရေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ကရင္တိုင္းက သိရွိေသာ္လည္း ကရင္တိုင္း မေရာက္ဘူးသျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ အထူး၀မ္းသာရ ပါသည္။
ထိုခမ္းမတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရး အသိစိတ္ဓာတ္ စတင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀လံုးလံုးမေရာက္ခင္ ၁၈၈၁ ခုနွစ္ ေဒါကလူအသင္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၈၄၀ခုႏွစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာအသင္း(BKNA)၊ ၁၈၄၃ ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕(KCO)၊ ၁၉၄၅ ကရင္လူငယ္အသင္း (KYO) စသည္ျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၁ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ႀကီးကာလ အေမရိကန္သမတ ဖရန္ကလင္ဒီရူစဗဲ့ႏွင့္ အဂၤလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အတၱ လႏၱိတ္စာခ်ဳပ္အရ စစ္ႀကီးၿပီးလွ်င္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိရမည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေသာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေလးဖြဲ႕ကိုေပါင္းၿပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံုရပ္ကြက္ရွိ ဘင္တန္ခမ္းမတြင္ KNU ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ KNU ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏိုင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္အဆံုး ‘စစ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၏အ ဆက္’ ဆိုစကားအရ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးခုခံစစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

ကရင့္ခုခံစစ္သည္ အင္းစိန္မွ စတင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း ဖာပြန္ႏွင့္ ေမာ္ခ်ီးေဒသသည္ ႏိုင္ငံတကာသိ ကရင့္သမိုင္း မွတ္တိုင္အျဖစ္မို႔ ခ်န္လွပ္ထား၍ မျဖစ္ေပ။
၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၇-၁၉) ဖာပြန္ကြန္ကရက္တြင္ ေစာဘဦးႀကီးမွ –
(က) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ျခင္း။
(ခ) ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရန္ကုန္ဆင္းၿပီး လည္စင္းမခံၾကရင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဘယ္ေတာ့မွ မရႈံး။

ကရင္ျပည္နယ္ရရွိရန္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္
(၁) ေစတနာအေလ်ာက္ေပး၍ ရရွိျခင္း။(Voluntary Gift)
(၂) ေအာင္ပြဲျဖင့္ ရရွိျခင္း။ (Rights of Conquest)
(၃) ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန တြန္းေဆာ္မႈေၾကာင့္ ရရွိျခင္း။ (Force of Circumstance)
ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၁-၈-၂၀၁၉ရက္ေန႔ အျပန္ခရီးတြင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသ အသံလႊင့္ရံုေနရာေဟာင္းကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါ သည္။ ေတာင္ေျခအထိသာ ကားျဖင့္သြားႏိုင္ၿပီး ေတာင္ေျခမွေတာင္ထိပ္အထိ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ နာရီ၀က္ခန္႔ လမ္း ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။အသံလႊင့္ရံုေနရာေဟာင္းသည္ ေတာင္ေပၚသစ္ပင္၀ါးပင္ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေရကန္ငယ္တစ္ခု ေတြ႔ရသည္။ လိုက္ပို႔သည့္ မိတ္ေဆြမွ ၎ေရကန္သည္ အသံလႊင့္ရံုေဟာင္းျဖစ္ၿပီး အနီးတြင္ ၿခံပိုင္ရွင္၏ သပ္ရပ္ ေသသပ္သည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လံုးရွိရာ KNU တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ပဒိုေစာလွထြန္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္တရ အေဆာက္အဦးတစ္ခု KNU မွ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿခံပိုင္ရွင္မွလည္း ခြင့္ျပဳလွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရသည္။

၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၃၁)မွ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔အထိ ေမာ္ခ်ီး လိုခါးလို အသံလႊင့္ရံုတြင္ ေစာဘဦးႀကီး ၏ မူေလးခ်က္ကို ကရင္၊ ဗမာ၊ အဂၤလိပ္ သံုးဘာသာျဖင့္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။
(က) လက္နက္ခ်စကား အလ်င္းမေျပာရ။(FOR US, SURRENDER IS OUT OF QUESTION
(ခ) ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲရိွရမည္။ (WE SHALL RETAIN OUR ARMS)
(ဂ) ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရမည္။ (THE RECOGNITION OF THE KAREN STATE MUST BE CONPLETED)
(ဃ) ကရင့္ၾကမၼာ ကရင့္ဖန္တီးခြင့္ ရိွရမယ္။ (WE SHALL DECIDE OUR OWN POLITICAL DESTINY )
ဆိုေသာစကားမ်ားသည္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရး၏ အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။

အင္းစိန္တိုက္ပြဲကာလ ၁၉၄၉ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ (၆)ရက္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ဖဆပလအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ဖဆပလမွ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႔ KNDO မွ လက္နက္မ်ားအပ္ရန္ႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီးမွ ျပည္ နယ္စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ ကရ၀င္ျပည္နယ္အေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူေသာသေဘာထားသည္ အညံ့ခံေရးသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ KNU ႏွင့္ ဖဆပလတို႔ ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ခဲ့သည္။ KNU ၏ အင္းစိန္ခံတပ္အား ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လိႈင္ျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေမယုစစ္သေဘၤာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိ ယမွ စစ္သေဘၤာနွစ္စင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ိဳးစံုျဖင့္လည္းေကာင္း တိုက္ခိုက္ရာ ၁၉၄၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေမလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ KNU တို႔ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရန္သူမွ ထိုး စစ္ျဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး စစ္ေအးကာလ(Cold War)ကာလတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာ သည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမႈ National Liberation Movement ပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစံုေန ထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွ အျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုလႊမ္းမိုးပါက ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲ သည္အထိ ကမၻာတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း (ခ်က္ကိုစလိုဗီးယားမွ ခ်က္ႏွင့္ စလိုဗက္-ယူဂိုစလားဗီးယားမွ ခရို ေအးရွားႏွင့္ စလိုေဗးနီးယား-ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲျခင္း) လူမ်ိဳးတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ား တည္ၿငိမ္တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း (ဆြစ္ဇာလန္-ၾသစႀတီးယား-အေမရိကန္)။

၁၉ရာစု အေမရိကန္သမတ ၀ီလ္ဆင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆို (၁၄)ခ်က္အရ လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထူေထာင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုသည္မွာလည္း စစ္ေအးကာ လတြင္ အေရးပါသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ျဖစ္လာရာ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ စပိန္ႏိုင္ငံ မဲဒရစ္ၿမိဳ႕ သေဘာတူ ညီခ်က္အရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထူေထာင္ခြင့္ကို ျပင္ပေရးရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (External Self Determina-tion)ဟု ၎တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္း လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္ (Internal Self Determination) ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၁-၂၇) စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ Multi Nation State ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ မတူကြဲျပားမႈကို အသိအ မွတ္ျပဳၿပီး စုစည္းညီညႊတ္သည့္ Unity in Diversity စနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ အနွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ခုကတည္းက ေမာ္ခ်ီး၊ လိုခါးလိုအသံလႊင့္ရံုတြင္ ေစာဘဦးႀကီးက ကမၻာသိေအာင္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

မန္းထိန္၀င္းစိန္