Home သတင္း ကရင္ျပည္နယ္၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ကရင္ျပည္နယ္၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

725
Photo-KIC

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ျပည္နယ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနနွင့္The Asia Foundation တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္(ယေန႔) တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕၊ သီရိဖားအံဟုိတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

The Asia Foundation ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပး မစၥတာ ဂရန္႔ဘဲဘရစ္က “Citizen Budget (ျပည္သူ႔ဘ႑ာ)အေၾကာင္း ကရင္ျပည္သူလူထုကို အရင္ဆံုးရွင္းလင္းတင္ျပခ်င္တယ္။ ဒီလုိရွင္းလင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြက Citizen Budget အေၾကာင္း အစုိးရကို ေမးခြန္း ေမးျမန္းခြင့္ ရသြားေအာင္လုိ႔ပါ။” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ The Asia Foundation အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ အသံမ်ားကုိနားေထာင္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရ ၾကားသိႏုိင္ရန္ ေပါင္းကူးတံတားေလးသဖြယ္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဂရန္႔ဘဲဘရစ္က ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာေစာင္ကုိ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ အေမးအေျဖက႑၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အုပ္ခ်ုပ္မႈဆုိင္ရာ စနစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာပုိင္းကူညီေပးေန သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ The Asia Foundation ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရုံးခြဲကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။