Home ေဆာင္းပါး ကရင္ပါတီမ်ား မႏုိင္ဖူးေသးသည့္ ဧရာဝတီ၏ ၂၀၂၀ အလားလာ

ကရင္ပါတီမ်ား မႏုိင္ဖူးေသးသည့္ ဧရာဝတီ၏ ၂၀၂၀ အလားလာ

1357
Photo-KIC

ေစာထြန္းလင္း(ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၉)

ႏုိဝင္ဘာလ၏ ေန႔တေန႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ဘယ္၊ ညာတခြင္ အဝါေရာင္လြင္ျပင္ကို မ်က္စိတဆံုး ျမင္ရသည္။ ထိုအဝါေရာင္လြင္ျပင္ထဲတြင္ ကုကၠိဳလ္ပင္မ်ားကို ဟိုတစ္စုဒီတစ္စုေတြ႔ရၿပီး ရံဖန္ရံခါ တဲအိမ္ေလး မ်ားကို လြမ္းေမာဖြယ္ ျမင္ရသည္။

အဆိုပါ ျမင္ကြင္းသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္- အိမ္မဲ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကားလမ္းေဘး တေလွ်ာက္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စပါးက်ီဟု တင္စားသည့္နည္းတူ ယခုလို စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးခင္းမ်ားသည္ အဝါေရာင္လြင္ျပင္သဖြယ္ ႐ႈျမင္ေတြ႔ႏုိင္ သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးေနထုိင္သည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ေကာက္ယူသည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆,၁၈၄,၈၂၉ ဦးရွိသည္။ ယခုလုိ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ကရင္လူမ်ိဳးခန္႔မွန္း ဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိႏုိင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ သီးသန္႔ မဲေပးရသည့္ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးအတြက္ မဲစာရင္းတြင္ ၉၅၀,၀၆၈ ဦးရွိသည္ဟု ထိုစဥ္က ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုမဲစာရင္းသည္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ ေကာက္ ယူျခင္းျဖစ္ရာ ကရင္လူဦးေရသည္ ထုိထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွတ္ယူႏုိင္သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္္ ျခင္း မရွိေခ်။ ထိုအတြက္ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းရွိ ကရင္လူဦးေရစာရင္းကို တိတိက်က်မသိႏုိင္။ ဧရာဝတီ တုိင္းသား ကရင္မ်ားကမူ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင္လူဦးေရ သံုးသန္းေက်ာ္ ေလးသန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေနသည္။

ယခုလို ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အႏုိင္မရဖူးေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ျပင္ပ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေနရာကို အႏုိင္မရေသးသည္မွာ ဧရာဝတီတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အားနည္းသလို ကရင္တို႔က အျခားအင္အား ႀကီးပါတီမ်ားကိုသာ အားကိုးသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

ထုိသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္ ေပၚမႈတည္သလို ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခထိ စည္း႐ံုးေရး မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အတြက္လည္းပါဝင္သည္ဟု ပါတီဒုဥကၠဌ ေစာေစးဝါးက ေျပာသည္။

“တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးအေနအထားနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေနအထားေတြက မတူ ဘူးေလ။ မတူေတာ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာေနရာ ႏုိင္သင့္လ်က္နဲ႔ မႏုိင္တာက ေတာ္ေတာ္ေလး အေျခအေန သိပ္မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ၊ နိမ့္ပါးတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းကလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနတာကို တို႔ကလည္း မခံႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ)က က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစဥ္ က ကတိုက္က႐ိုက္ ဝင္ၿပိဳင္ရသည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္မွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ရ သည္။

ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီး အမတ္ေနရကို KPP က ေဒါက္တာဆိုင္မြန္သာဝင္ၿပိဳင္ သည္။ ကရင့္ေရးရာမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇၉၁,၁၉၈ ဦးရွိသည့္အနက္ မဲလာေပးသူဦးေရ ၆၂၇,၆၂၆ ဦး ရွိသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မဲရလဒ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာေစာဆိုင္မြန္သာ က ၂၀၄,၆၉၂ မဲ၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္ မန္းသန္းေရႊက ၂၁၅,၃၉၈ မဲ၊ တစည ပါတီမွ မန္းသိန္းလွက ၁၇၃,၈၉၆ မဲ အသီးသီးရၿပီ မန္းသန္းေရႊ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသးသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးေနရာအျပင္ KPP က က်ိဳက္လတ္၊ ငပုေတာ၊ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္ႀကီးေဒါင့္-သာေပါင္း-ေက်ာင္းကုန္း တစ္ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ ကန္ႀကီးေဒါင့္၊ ငပုေတာ၊ ဇလြန္တုိ႔တြင္ ၆ ေနရာ၊ ပန္းတေနာ္၊ သာေပါင္း၊ အိမ္မဲ၊ ေျမာင္းျမ၊ ဓႏုျဖဴ၊ ဟသၤာတတုိ႔ တြင္ တစ္ေနရာစီဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏုိင္မရေသာ္လည္း မဲအတန္အသင့္ရခဲ့ေသးသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အေျခစိုက္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ ထပ္မံေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ အတြက္ KPP ႏွင့္ KNP တုိ႔ အၿပိဳင္သေဘာျဖစ္လာကာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင့္ေရးရာေနရာႏွင့္ အခ်ိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ခဲ့သည္။ ကရင့္ေရးရာေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၉၅၀,၀၆၈ ဦးရွိၿပီး မဲလာေပးသူ ၇၂၄,၅၄၇ ဦးရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

မဲရလဒ္မ်ားမွာ NLD ပါတီမွ ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူက ၃၅၉,၆၀၉ မဲ (၅၂.၂၇%)၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးမွ မန္းသန္းေရႊ (၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး၊ ေရးရာဝန္ႀကီးျဖစ္သူ)က ၁၉၆,၅၂၀ မဲ (၂၈.၅၇%)၊ KPP မွ မန္းထြန္းတင္က ၇၈,၁၉၂ မဲ (၁၁.၃၇%)၊ KNP က မန္းစန္းက ၂၆,၁၅၉မဲ (၃.၈၀%) ႏွင့္ တစညမွ မန္းေက်ာ္ရွိန္ ၂၇,၄၅၆ မဲ (၃.၉၉%) အသီးသီးရရွိကာ ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ အႏုိင္ရသြားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကရင္ပါတီမ်ား အႏုိင္မရျခင္းမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖက္ဒရယ္ဟုဆိုလွ်င္ ခြဲထြက္၊ ၿပိဳကြဲေရးဟု ဝါဒမႈိင္းမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရပုိင္ခြင့္ ဖက္ျပည္ေထာင္စုကို ၂၀၁၀ ေက်ာ္ထိ လူ႔သက္တမ္းတစ္ခုနီးပါးၾကာ မ်က္ေျခပ်က္သလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု KNP ဒုဥကၠဌ မန္းထိန္ဝင္းစိန္က ေျပာသည္။

“ ေလာေလာဆယ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုတိုက္ဖုိ႔က ဘယ္သူ႔ကို အားယူတုိက္ရမလဲဆိုေတာ့ NLD ပါတီကို ဝင္ၿပီးေတာ့ တုိက္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ NLD ပါတီျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာ သူတို႔က ႀကိဳတင္ မျမင္ဘူး။ အဲ့ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တုိက္ဖို႔ အတြက္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားတယ္။ ပန္းတုိင္ အဆံုးမွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတာ အဲ့ေလာက္ထိ မျမင္ ဘူး။ ပါတီႏုိင္ငံေရးမွာ ကြင္းဆက္ပ်က္ခဲ့တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားလာ

၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္အလား လာ ရွိသည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသား အမ်ားဆံုးေနထုိင္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား ၂၀၂၀ တြင္ အႏုိင္ရေရးအတြက္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP) တို႔ အသီးသီးျပင္ဆင္ ေနၿပီး ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ခပ္္စိပ္စိပ္ လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ခုအေနျဖင့္ ဧရာဝတီ ကရင့္ေရးရာ ဝန္ႀကီးအမတ္ေနရာအတြက္ ပိုအားထည့္မည့္သေဘာရွိ သည္။ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီး အမတ္ေနရာအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလာေပးသူ ၆ သိန္းေက်ာ္တြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီက မဲ ၂ သိန္းေက်ာ္ရခဲ့သည္။

NLDက ‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီး’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္သံကို အမ်ားျပည္သူကလည္း တခဲနက္အားေပးမႈရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ကရင့္ေရးရာအတြက္ မဲေပးသူ ၇ သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ KPP က ၇၈,၁၉၂ မဲႏွင့္ KNP က ၂၆,၁၅၉ မဲ ႏွစ္ခုေပါင္း ၁၀၄,၃၅၁ မဲ ရခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရန္ အနည္းဆံုး မဲသံုးသိန္္းခြဲ ေက်ာ္ရရန္ စည္း႐ံုးႏိုင္မွ အႏုိင္ရရန္ အလားလာရွိမည္ ျဖစ္သည္။

Photo_KIC

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္သည့္အတြက္ ကရင္အမ်ားဆံုးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိေသာ္လည္း သိသိသာသာမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္နည္းသည္။ ၿမိဳ႕ နယ္ တစ္ ခုစီေပၚ အေျခခံကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အႏုိင္ရရန္မလြယ္။

အနီးစပ္ဆံုး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အိမ္္မဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကရင္ပါတီႏွစ္ခုေပါင္း မဲ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိျခင္းသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ကန္ႀကီးေဒါင့္၊ ဝါးခယ္မ၊ ငပုေတာ၊ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား မဲရမႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သာရွိၿပီး က်န္ေနရာမ်ားတြင္မႈ ထိုထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္မတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အႏုိင္ရရန္ စည္း႐ံုးေရး အားအလြန္ေကာင္းရန္လိုသည္။

ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္မူ ကရင္ပါတီမ်ား အလားလာအနည္းငယ္ရွိသည္။ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ ခုရွိသည့္အတြက္ ကရင္အမ်ားစုေနထုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အလားလာရွိႏုိင္သည္။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အိမ္မဲ မဲဆႏၵအမွတ္ ၁ တြင္ KPP ႏွင့္ KNP တုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ရာ မဲ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ အိမ္မဲ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္မူ မဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ကရင္ပါတီမ်ား စည္း႐ံုးေရးအားေကာင္းပါက အလားလာေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကန္ႀကီးေဒါင့္၊ သာေပါင္း၊ ငပုေတာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ကရင္ပါတီမ်ား မဲအတန္အသင့္ ရခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ တြင္ မဲပိုရရန္ စည္း႐ံုးေရးအားေကာင္းရန္လိုၿပီး အႏုိင္ရေရးအတြက္မႈ အေတာ္အား စိုက္ရမည့္ သေဘာရွိသည္။

ကရင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ အလားလာပိုေကာင္းလာမည့္ သေဘာရွိသည္ကာ ဧရာဝတီရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ပုိမုိျမင့္မားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္ ဟု KPP ကဆိုသည္။

“ကရင္ပါတီေတြ ႏုိင္ဖို႔က ကရင္ပါတီအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တုိက္ၿပိဳင္ရင္ မလြယ္ဘူး။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ ၫႇိႏႈိင္းဖုိ႔ လိုတယ္။” ဟု ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္သား မန္းစိုးမိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧရာဝတီရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ားသည္ အင္အားႀကီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ NLD ပါတီ ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အင္အားစုသည္ ကရင္ပါတီမ်ားထက္ပင္ မ်ားျပားဖြယ္ရွိသည္ဟု KNP ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မန္းထိန္ဝင္းစိန္က ဆိုသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ သီးသန္႔ မဲေပးရသည့္ ကရင့္ေရး ရာအတြက္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားက ကရင္ပါတီမ်ားထက္မဲပိုမိုရခဲ့ရာ သူ႔အဆိုမွာ နီးစပ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

“ NLD နဲ႔ ႀကံ႕ခုိင္ေရးထဲမွာ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားၿပီးေတာ့ ေရာက္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အဲ့ဒါေတြက လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားပါတီ အင္အားထက္ မ်ားတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီလူေတြကို ကရင့္႐ိုးရာအတုိင္း လက္ခ်ည္ၿပီး လိပ္ျပာ ျပန္ေခၚၿပီးေတာ့ ကရင္ပါတီထဲ စုစုစည္းစည္း ျပန္ဝင္လာမဲ့ ကာလေရာက္ရင္ လြတ္ၿပီး”ဟု မန္းထိန္ဝင္းစိန္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္သည့္ ဧရာဝတီတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားမႏုိင္ဖူးေသး။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုိင္ရေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မွီ တစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ကရင္ပါတီမ်ားစည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မူတည္ေနသလို ဧရာဝတီကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကလည္း အဓိက အဆံုးျဖတ္ေနရာတြင္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။