Home ရုပ္သံ ကရင္စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္ ေျပာၾကား

ကရင္စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္ ေျပာၾကား

275