Home ရုပ္သံ (၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲမွာကုိယ္စားျပဳဒံုးအဖြဲ႔ (၁၁)ဖြဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္

(၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲမွာကုိယ္စားျပဳဒံုးအဖြဲ႔ (၁၁)ဖြဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္

604