Home သတင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ေျပာ

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ေျပာ

850

ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

စစ္မက္ျဖစ္ပြားၿပီး ေဝးလံသီေခါင္သည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္လုပ္သားအဖဲြ႔ (BPHWT) အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ယမန္ေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္) ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖဲြ႔မ်ားျဖင့္ပါဝင္ဖဲဲြ႔စည္းထားေသာ BPHWT ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၂ဝျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပဲြအစီအစဥ္တြင္ အဖဲြ႔ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ လက္ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တာဝန္ခံ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အနာဂတ္မွာလည္း တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ အင္အားေတာင့္တင္းမႈ၊ က်န္းမာ ေရးစနစ္ အားေကာင္းလာဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြ၊ ရံပုံေငြ ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ခုိင္မာလာဖုိ႔ေတြ၊ ေနာက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ဖံြ႔ၿဖိဳးလာဖုိ႔ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တန္းတူညီ မွ်ျဖစ္တဲ့၊ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ က်န္မာေရး အဖဲြ႔ အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာဆုိတာကိုလည္း ဒီအႏွစ္ ၂ဝ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္လုပ္သားအဖဲြ႔သည္ က်န္းမာေရး စနစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအၾကား အသိအျမင္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ လူထု၏ က်န္းမာ ေရးဆုိင္ရာ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို အတူတကြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ၊ က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟု BPHWT ဒါ႐ုိက္တာ ေစာဝင္းေက်ာ္ကလည္း ေျပာသည္။

“ဒီက်န္းမာေရးစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္စုတစ္ဖဲြ႔တည္းလုပ္လုိ႔မရဘူး။ တစ္ေဒသလုံးလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ နီးစပ္ရာအဖဲြ႔အစည္း၊ အစုိးရ ႒ာနေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတာလည္းရွိတယ္။ အဓိက အစုိးရနဲ႔လုပ္ႏုိင္တဲ့ အပုိင္းကေတာ့ ေသးေသးေလးပဲ ရွိေသးတယ္ လတ္တေလာကေတာ့။ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ”ဟု ေစာဝင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

မေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖဲြ႔၏ အႏွစ္ ၂ဝ အထိမ္းအမွတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ စက္မက္ျဖစ္ပြားၿပီး ေဝးလံသီေခါင္သည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ျပည္သူလူထုမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝအတြင္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးစနစ္အားေကာင္းလာရန္အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အျပင္ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္လုပ္သားအဖဲြ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ကယန္း၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ ပေလာင္၊ ပအုိဝ္း ၊ ခ်င္းႏွင့္ နာဂစသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသရွိ လူဦးေရ ၃ဝဝ,ဝဝဝ ( ၃သိန္း)ခန္႔ကို က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုိသုိ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုက္ပြဲေတြၾကား၊ ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈစသည့္ အေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံၾကားက က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသလုိ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွာ ပစ္ခတ္ခံရမႈ၊ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေရနစ္ေသဆံးမႈႏွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈရွိၿပီး ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု BPHWTက ေျပာသည္။

တအာင္း က်န္းမာေရး ေကာ္မတီ(Ta’ang Health Committee) တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး ေလြးက ေတ့ ညမ္းက( Lway Katae Nyime)က“ ဒီအႏွစ္ ၂ဝ တုိင္ေအာင္ ဒီထက္မက တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ ေဒသခံေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စနစ္က်က်နဲ႔ ကုသခံယူပုိင္ခြင့္ရွိၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဒီ Back Pack နဲ႔ပူး ေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒသထဲမွာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ေနာ္။”ဟု ေျပာသည္။

နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖဲြ႔သည္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသ မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ကယန္း၊ ရွမ္း ၊ ရခုိင္၊ ပေလာင္၊ ပအုိဝ္း၊ ခ်င္းႏွင့္ နာဂ စသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသရွိ လူဦးေရ ၃ သိန္းခန္႔အတြက္ က်န္း မာေရး လုပ္သား ၁၄၀ ဦးခန္႔၊ ေက်ာပုိးအိတ္အဖဲြ႔ငယ္ ၁၁၄ ဖဲြ႔ျဖင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။