Home ရုပ္သံ သူးမြဲခီးေက်ာင္းသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ သတ္မွတ္ဦးေရထက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားလက္ခံသည့္အတြက္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ေနရာ ထုိင္ခင္းအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရ

သူးမြဲခီးေက်ာင္းသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ သတ္မွတ္ဦးေရထက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားလက္ခံသည့္အတြက္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ေနရာ ထုိင္ခင္းအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရ

867