Home ရုပ္သံ မည္းနက္ေနတဲ့ နတ္ကုန္းရြာေရကိစၥ အမွားအယြင္းရွိပါက စက္ရံုကို တရားစြဲဆုိသြားမယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မည္းနက္ေနတဲ့ နတ္ကုန္းရြာေရကိစၥ အမွားအယြင္းရွိပါက စက္ရံုကို တရားစြဲဆုိသြားမယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

771