Home ရုပ္သံ ဖားအံၿမိဳ႕ အ ေနာက္ဘက္ျခမ္း ဘားကပ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေရတြင္းကုန္းရြာ(နတ္ကုန္းရြာအနီး)၌ အာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္(ယမန္ေန႔) မနက္ပုိင္းတြင္ ငါးမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ေသဆုံးေနသည့္အတြက္...

ဖားအံၿမိဳ႕ အ ေနာက္ဘက္ျခမ္း ဘားကပ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေရတြင္းကုန္းရြာ(နတ္ကုန္းရြာအနီး)၌ အာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္(ယမန္ေန႔) မနက္ပုိင္းတြင္ ငါးမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ေသဆုံးေနသည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား စုိးရိမ္လ်က္ရွိ

496