Home ရုပ္သံ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ အစုိးရတပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္လမ္းေဖာက္ေနမႈအေပၚ မလိုလားတဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾက

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ အစုိးရတပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္လမ္းေဖာက္ေနမႈအေပၚ မလိုလားတဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾက

629