Home သတင္း တပ္မေတာ္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမလိုလားသည့္ ေက်ာက္ႀကီး ကရင္ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

တပ္မေတာ္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမလိုလားသည့္ ေက်ာက္ႀကီး ကရင္ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

1235

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဌာေန ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသ မ်ားအတြင္း အစုိးရ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္လမ္းေဖာက္ေနမႈမ်ားအေပၚ မလိုလားသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဌာေန ကရင္ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ကရင္ေက်းရြာေပါင္း ၁၈ ရြာမွ ေဒသခံ ၃၈၇ ဦးပါဝင္သည့္ အ ဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာဝါးဒိုက ေကအိုင္စီသို႔ ယခုလို ေျပာသည္။

၎က “ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုလမ္းေဖာက္ေနတာေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ နယ္ေျမေတြ၊ အခြင့္အေရး ေတြ ထိခိုက္တယ္။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔အဆံုးရႈံးမခံခ်င္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ NCA ထဲကကတိကဝတ္ေတြကို လိုက္နာေစခ်င္တာလည္းပါတယ္။ NCA ကေန စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာလည္း ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို နံနက္ ၉နာရီမွစတင္ကာ မြန္းလြဲ ၂နာရီအထိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မွလမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ မူသဲမွ ခလယ္က်ုိးအထိ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေဒသခံလိုလား ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ ပုိစတာမ်ားကို စုိက္ထူျခင္းႏွင့္ ဘုရားဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဌာေနလူထုမ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမရွိသည့္ လမ္း ေဖာက္လုပ္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ဌာေနလူထုလုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ေနရာမ်ားပ်က္စီးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ဌာေနလူထုမ်ား၏ ေနရာမ်ားအား စိုးမိုးရယူျခင္း မလုပ္ ေဆာင္ေရး စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသား နယ္ ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ပြဲဖန္တီးျခင္း၊ တပ္စခန္းလာေရာက္ အေျခခ်ျခင္းမလုပ္ေဆာင္ ေရးႏွင့္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏ ေမြးရပ္ဇာတိကို လာေရာက္စိုးမိုးရယူသည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

တပ္ရိကၡာပို႔ရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဆိုပါလမ္းမ်ားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဖာက္လုပ္ ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာ ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ဟုဆိုကာ လမ္းကို ျပဳျပင္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေညာင္ေလးပင္ ခရိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ မၾကားခဏ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္မည့္ လမ္းအရွည္ ၅၁ မိုင္ ၇ ဖာလံုရွိသည့္ သံဘုိ -မူသဲ-ေဘာ္စဲခုိ-ပလပ္ခုိ-ယြန္းစလင္း လမ္းေဖာက္ေနမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၁၂ ေပလမ္းမွ ၃၄ ေပ အက်ယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ႏွစ္အလုိက္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ ျပဳျပင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ဘက္က ဆိုသည္။

အဆိုပါလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအတြင္း လမ္းလံုၿခံဳ ေရးအတြက္ ေနရာယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္အသီးအႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈပ်က္စီးျခင္းအျပင္ KNU ႏွင့္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တို႔ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ဘူးသည္။
ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဆန္းပုိင္းတုန္းကလည္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာက္ႀကီး ကရင္ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း၍ အစုိးရ တပ္မေတာ္၏ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။