Home ရုပ္သံ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္က အီတူးထာ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းေန ျပည္သူေတြ စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ေတာင္ယာစပါးခင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ...

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္က အီတူးထာ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းေန ျပည္သူေတြ စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ေတာင္ယာစပါးခင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ႂကြက္ေတြဝင္ေရာက္ ကုိက္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့

864