Home သတင္း ကရင္တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္အသင္း မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းၿပီးစီး

ကရင္တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္အသင္း မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းၿပီးစီး

1253

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ကရင္တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း Karen Ethnic Entrepreneurs Association (KEEA) က ကရင္လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ ဖြင့္္လွစ္သည့္ အေျခခံမုန္႔ဖုတ္သင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၁၈ ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ (ခ)၅ လမ္း၊ အမွတ္ ၃၈၂ ၌ သံုးရက္တာ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခု သင္တန္းသည္ အေျခခံမုန္႔ဖုတ္နည္းသင္တန္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္သင္တန္း၊ မြန္းမံ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသလို သင္တန္းဆင္းသြားသူမ်ားထဲမွ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခား မုန္႔ ဆိုင္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို အသင္းက ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု KEEA ဥကၠဌ၊ ေနာ္ထားထားျမင့္က ေျပာသည္။

သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံမုန္႔ဖုတ္ သင္တန္းသို႔ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ကရင္လူငယ္ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဂ်ံဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည့္ ကိတ္ မုန္႔ အပါအဝင္မုန္႔ အခ်ိဳ႕ကို သင္တန္းသားမ်ားက အဖဲြ႔သံုးဖြဲ႔ခြဲကာ လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္ဟု သင္ တန္းသားမ်ားက ေျပာသည္။

ကရင္တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း-KEEA ကို ဖဲြ႔စည္းထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလရွိၿပီး ျဖစ္သလို အသင္းအေနျဖင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအတြြက္ ယခုသင္တန္းကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္း၊ ေခတ္မွီ ဒီဇုိင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု အသင္းတာဝန္ရွိသူ မ်ားထံမွ သိရသည္။