Home သတင္း ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးအား တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ KUPC ေတာင္းဆုိ

ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးအား တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ KUPC ေတာင္းဆုိ

1637

စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အေရးယူခံေနရေသာ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးအား တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ(KUPC) က ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္)တြင္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အသီးသီး၊ အလႊာအသီးသီးမွ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ KUPC၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ရတနာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ယခုလုိသေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

KUPC ၏ ယခုသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကရင္အမ်ိဳသားပါတီ(KNP) ဒုဥကၠဌ (၁) မန္းထိန္ဝင္းစိန္က “ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ကရင္အဖြဲ႔ေတြေရာ၊ အျခားတုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ကပါ ဒီလုိ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ိဳးထုတ္ၿပီးၿပီ။ ရင္ထဲမွာနက္ရိွဳင္းတဲ့ အနာတရတစ္ခုကုိ ဝုိင္းဝန္းစာနာၿပီးေတာ့ ကရင္သာမက အျခားတုိင္း ရင္းသားကပါ တြန္းအားေပးၾကၿပီးၿပီ။ အခု အင္အားအႀကီးဆံုး KUPC က ထုတ္လုိက္ေတာ့ (တရားစြဲဆုိမႈ ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္) တြန္းအားအမ်ားႀကီးေကာင္းသြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာ သည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးတရားစြဲခံရမႈအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အသီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအရံုး -KNU ကလည္း အဆိုပါတရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ယေန႔က်င္းပၿပီးစီးသည့္ KUPC ၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA အခန္း(၁)အေျခခံမူ၊ အပိုဒ္ (၁) အပိုဒ္ခြဲ(စ)ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အ ေရး ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၊ အခန္း(၃)၊ အပိုဒ္(၄) ၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)တို႔ကို ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

၎အျပင္ အာဇာနည္ေန႔လြတ္လပ္စြာက်င္းပခြင့္မရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္အျပင္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ KUPC က ထပ္မံတိုက္တြန္းထားသည္။

သံုးရက္တာ က်င္းပသည့္ Review and Strategy Development Workshop တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကရင္လူမွႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး KUPC မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရး၊ ကရင္တစ္မ်ိဳး သားလံုး၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား၊ ကရင္ဘဝသာယာလွပေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈမ်ားထဲမွ ကရင္လူထုအမ်ားစု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္လုိအပ္သည္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္မွသာ ျပဳလုပ္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္မ်ားရွိသည္ဟုလည္း KUPC လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းေရးမႉး ေနာ္ရီဘက္ခါထင္က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။
ကရင္အေရးအရာႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီ ညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ(KUPC)ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။