Home သတင္း လူမ်ိဳးအမည္နာမ ေခၚဆိုျခင္း အဂၤါလကၡဏာအေပၚ KNU ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

လူမ်ိဳးအမည္နာမ ေခၚဆိုျခင္း အဂၤါလကၡဏာအေပၚ KNU ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

612

စက္တင္ဘာ ၄ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေစာရွား

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမည္၊ နာမဝိေသသန ေခၚဆုိျခင္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ လကၡဏာမ်ား မပေပ်ာက္ေရး အတြက္ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္က ၎တို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသိေစရန္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

KNU အမွတ္(၁၆)တပ္ရင္း၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၉တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးဆုိပါက ‘ေစာ၊ မန္း၊ စ၊ နန္း၊ ေနာ္’၊ မြန္လူမ်ိဳးဆုိပါက ‘ႏိုင္၊ မင္း၊ မိ’၊ ဗမာ ဆုိပါက ‘ဦး၊ ေမာင္၊ ေဒၚ၊ မ’ စသျဖင့္ အမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိ၍ ေခၚဆုိေရးသားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည္။

ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ပဒိုေစာေမာင္ေရြက “အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ဆုိ အမည္ေရွ႕မွာ ေမာင္၊ မ၊ ၁၈ႏွစ္အထက္ဆုိ ဦး၊ ေဒၚထည့္ၿပီး သူတုိ႔ေကာက္ခံတာဟာ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါးၿမိဳသလုိ က်ေနာ္ တုိ႔ ခံစားရတယ္ေလ။ ကရင္လုိ႔ခံယူထားတဲ့ ကရင္တုိင္းလည္း ဒါကုိသိရွိၿပီး အမည္နာမေတြ ေနာက္ မလြဲမွားေစဖုိ႔ ေပါ့။”ဟု စက္တင္ဘာ ၄ရက္(ယေန႔)တြင္ ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲထည့္ႏုိင္ရန္ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ အမည္စာရင္းမ်ား လုိက္လံေကာက္ခံရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမည္နာမေရွ႕တြင္ ‘ဦး၊ ေဒၚ’ စသည့္ အမည္နာမမ်ား ထည့္သြင္းေကာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမည္ေရွ႕တြင္ ဦး/ေဒၚ ထည့္ရျခင္းမွာ က်ား/မ ခဲြျခားႏိုင္ ရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းအရ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမရသည့္ Software ေၾကာင့္ ထိုသို႔ထည့္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရုံးမွ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အစုိးရဘက္မွ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကရင္ဆုိပါက ‘မန္း၊ ေစာ၊ စ၊ နန္း၊ ေနာ္’ ျဖင့္သာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ေစာေယာင့္သာအဲဆန္က “ဝင္းေရးၿမိဳ႕ နယ္အေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ိဳး ထုတ္ျပန္တာဟာ သင့္ေတာ္တယ္။ လူထုကုိ အသိေပးသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ သံသယျဖစ္တာတစ္ခုက တုိင္းရင္းသားအမည္ေရွ႕မွာ နည္းပညာပုိင္းအရ က်ား၊မ ဘာေၾကာင့္ခြဲျခားရ ခက္ရတာလဲဆုိတာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးလက္ခံႏုိင္တဲ့ သာဓက၊ အေထာက္အထားေတြ ျပေပးဖုိ႔လုိမယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားေရး အသိဥာဏ္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ သူတစ္ပါး၏လွည့္စားျခင္းခံရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အသိေပး၊ သတိေပး ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သလို လူမ်ဳိးအမည္နာမ သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယခုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတုိင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကနဦး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ မတ္လဆန္းမွ စတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတဆင့္ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။