Home ရုပ္သံ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကေနဦးေဆာင္ျပီး ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္မွလုပ္ေဆာ္ေနတဲ့မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေရွ့ဆက္အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ...

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကေနဦးေဆာင္ျပီး ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္မွလုပ္ေဆာ္ေနတဲ့မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေရွ့ဆက္အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ Mine Risk Information Sharing and Capacity Building Seminar တစ္ခုကို ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

334