Home ရုပ္သံ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုဒၶဂယာရွိ ခေလာက္ေထာင္ေက်းရြာ၌ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းဆင္းပြဲ

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုဒၶဂယာရွိ ခေလာက္ေထာင္ေက်းရြာ၌ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းဆင္းပြဲ

567