Home ရုပ္သံ ပရိတ္သတ္လက္ခံအားေပးမႈ ရွိလာတဲ့ ကရင္အဆုိေတာ္မေလး နန္႔ခ်စ္ရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကို တင္ဆက္လုိက္ရပါတယ္။

ပရိတ္သတ္လက္ခံအားေပးမႈ ရွိလာတဲ့ ကရင္အဆုိေတာ္မေလး နန္႔ခ်စ္ရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကို တင္ဆက္လုိက္ရပါတယ္။

922