Home သတင္း တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္ဟု ဘီအဲန္အုိင္ေျပာ

တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္ဟု ဘီအဲန္အုိင္ေျပာ

752

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္ကုိ ျမႇင့္တင္သြားရန္ လုိအပ္သည္ဟု ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မေနာကြင္းရွိ မဂၽြယ္ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၁၆ မွ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပသည့္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ ဘီအဲန္အုိင္ ဘက္စုံမီဒီယာအဖဲြ႔ (BNI Multimedia Group)က ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ဘီအဲန္အုိင္၊ မူဝါဒေရးရာ ဥကၠဌ နန္းေဖာ့ေဂက “ မီဒီယာေတြေရွ႕ဆက္ ပုံမွန္ေရရွည္သြား ႏုိင္ဖုိ႔က က်မထင္တယ္၊ အစုိးရကုိလည္း အားကိုးလုိ႔မရဘူး။ ဒုိနာေတြႀကီးပဲ အျပည့္အဝ အားကိုးလုိ႔ မရဘူး ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဖက္ဖက္ကို အားကုိးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရမွာရွိသလုိ ကုိယ့္ရဲ႕ သတင္း ေတြကို ပုိၿပီးေတာ့ သုံးေဆာင္ရႏုိင္ေအာင္၊ ကုိယ့္ကြန္ျမဴနတီကိုလည္း Advocate လုပ္ရမယ့္ သေဘာရွိတယ္ ဆုိေတာ့ မီဒီယာကို ပံ့ပုိးရမယ့္ အသိတရားနဲ႔ ဝုိင္းဝန္းပံ့ပုိးတယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒုိနာအားကိုး ရတဲ့အပုိင္း ေတြ သိသာခံသာရွိမယ္လုိ႕ထင္တယ္” ဟု ညီလာခံအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာသည္။

လက္ရွိ တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား၏ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သလုိ က်န္ရွိေနေသးေသာ မီဒီယာမ်ားအတြက္ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ ပံ့ပုိး ေပးေနသည့္ အပုိင္းကို အမွန္တကယ္လုိ အပ္ခ်က္ ကုိက္ညီ ရန္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟုလည္း နန္းေဖာ့ေဂက ေျပာသည္။

ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ စုိင္းမိဏ္းက “က်ေနာ္တုိ႔ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒုိနာေတြပဲဆက္အားကိုးေတာ့ မလား။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ ဆက္သြားမလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း Mix model ကုိ ေျပာင္းလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ပရိသတ္က ရွမ္းျပည္သား ေတြျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နယ္က အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ပံ့ပုိးမူ ဘယ္လုိရမလဲ ဆုိတဲ့ဟာကို က်ေနာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြစလုပ္ ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဘီအဲန္အုိင္ ဘက္စုံမီဒီယာအဖဲြ႔(BNI)က ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ ယင္းညီလာခံသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုိးရအဖဲြ႔၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီး ဌာန၊ ဘီအဲန္အုိင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မီဒီယာဌာနမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာ ကြန္ယက္မ်ား၊ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူပရိသတ္ ၂ဝဝ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

“တရားမွ်မႈ အတြက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာ” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ သုံးရက္တာ ညီလာခံတြင္ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ သတင္းသမားမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး၊ တုိင္းရင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ ကခ်င္ေဒသအတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား၊ အႀကီးစားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စစ္ေဘး ေရွာင္စခန္းမွ ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းမီဒီယာမူဝါဒဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ မီဒီယာ အလားအလာမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္ (Right to Information) ဥပေဒကုိ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းေပးရန္ ၊ မီဒီယာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို တုိင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိ ထုတ္ေဝေပးရန္၊ မီဒီယာ ပံ့ပုိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအေျခစုိက္ သတင္းဌာန မ်ားအား နည္းပညာပုိင္း၊ ဘ႑ာေရး ပုိင္းဆက္လက္ကူညီသြားရန္၊ အစုိးရအေနျဖင့္ အႀကီးစားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ထားရန္စသည့္ အခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အစုအဖဲြ႔ အသီး သီးတြင္ မီဒီယာမူဝါဒမ်ားကိုတရားမွ်တစြာျဖင့္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ သတင္းရယူခြင့္အတြက္ နယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ သတင္း ရယူခြင့္ ရွိရန္ စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ဘီအဲန္အုိင္က ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

“ထိေရာက္တဲ့ Action ေတြ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္က ဒီမွာတက္ေရာက္တဲ့ မီဒီယာကြန္ရက္ေတြနဲ႔ က်မတုိ႔ တုိက္တုိက္တြန္းတြန္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပုိင္းေလး ေတြရွိမယ္။ ေနာက္ မီဒီယာေတြကို ပံ့ပုိး ကူညီေပးေနတဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ က်မတုိ႔အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမွသာ အကာအကြယ္ တခု ရႏုိင္ တဲ့ နည္းလမ္းရွာႏုိင္မယ္။ စုေပါင္းတြန္းအားနဲ႔ လုပ္သြားရမယ့္ သေဘာရွိတယ္” ဟု ဘီအဲန္အုိင္ မူဝါဒ ေရးရာ ဥကၠဌ နန္းေဖာ့ေဂက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္း မီဒီယာညီလာခံကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္မွစတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီး၊ ဟားခါး၊ ေျမာက္ဦး၊ လြိဳင္ေကာ္ ႏွင့္ ဖားအံ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ၿပီး ယခု သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။