Home သတင္း တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္ ကရင္လူငယ္ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္

တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္ ကရင္လူငယ္ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္

1203

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူညီမွ်အသိအမွတ္ျပဳ၊ အခြင့္အေရးေပး၊ ေလးစား ျခင္းႏွင့္ ညီတူညီမွ် အကာအကြယ္ေပးရန္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္လူငယ္ေရးရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ၿပီး ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ကရင္လူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း KYDA ႏွင့္ လူငယ္အဝိုင္းအဝန္း YC တို႔ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေညာင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ရိုးေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ကရင္လူ ငယ္ေရးရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဧရာဝတီတိုင္ ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ မန္းဝင္းေမာင္က “ ကရင္ အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေႏွာက္ယွက္တာ တရားစြဲတာေတြက က်ေနာ္တို႔တိုင္း ရင္းသား ေတြရဲ႕အေျခခံ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္သလို လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစ ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နာမည္မ်ားေရွ႕တြင္ အေျခခံက်က် မန္း၊ ဂါ့ စသည္ျဖင့္ တပ္ဆိုခြင့္ မရွိျခင္းသည္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာဆံုး႐ံႈးသည့္အတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္ အေလးထားရန္ထား ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးလည္း ျဖစ္သူ မန္းဝင္းေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္လူငယ္ေရးရာခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေရးရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ ၎ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ KNP ၊ KPP မ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ခန္႔မွ စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဝင္ ကရင္လူငယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားစုစုေပါင္း ၁၀၃ဦး တက္ ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အစျပဳေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအျပင္ လတ္တေလာကရင္လူထုအတြင္း သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ေနာ္အံုးလွအပါအဝင္ကရင္လူငယ္ ၂ ဦးတရားစြဲဆိုခံရျခင္းအေပၚေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယခုလိုသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕အမွတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေစာ၊ေနာ္၊ စ၊ မန္း၊ နန္႔၊ ဂါ့၊ နန္း ထည့္ သြင္းျခင္းကို အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ လ်စ္လွ်ဴရႈၿပီး ဦး၊ ေဒၚ၊ မ၊ ေမာင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ထပ္ဆင့္ထည့္သြင္းေနမႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားအား အစီစဥ္ရွိစြာ ဖ်က္ဆီး ျခင္းဟုမွတ္ယူသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္းလည္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္လူငယ္ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။