Home သတင္း ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပ၍ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားကုိ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ KNU ေတာင္းဆုိ

ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပ၍ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားကုိ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ KNU ေတာင္းဆုိ

931

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့၍ တရားစြဲဆုိ ခံထားရသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး( KWU) ဥကၠဌ ေနာ္အုန္းလွ အပါအဝင္ ကရင္လူငယ္ႏွစ္ ဦးျဖစ္ေသာ ေစာအဲလ္ဘတ္ခ်ဳိႏွင့္ စသိန္းေဇာ္မင္းတုိ႔အား ႁခြင္းခ်က္မရွိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံး-KNUက ယေန႔ စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္း အနားကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ဗဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ အာဇာနည္ေန႔ဟု ေခါင္းစဥ္သုံး က်င္းပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕ နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦးေဆာင္၍ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၂၀)အရ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဆာင္သူ KWU ဥကၠဌ ေနာ္အုန္းလွကုိ တရားစြဲဆုိဖမ္း ဆီးခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ KNUက ယခုလုိ ေတာင္းဆုိလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ KNUက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆုိထားၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ မတူညီေသာ အမ်ဳိးသား လကၡဏာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကုိ အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္လုိသည့္ ဆႏၵမွန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

KNU၏ ေၾကညာခ်က္ပါ ေထာက္ျပခ်က္အရ NCAပါ အခန္း(၁) အပုိဒ္ ၁။ (စ)အရ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာ စကားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုလကၡဏာ တစ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံသားအားလုံး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟူသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အစုိးရမွ တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ဟူ၍ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးက လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳ ထား ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ၎ေန႔ရက္ကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ မတူကြဲျပား ေသာေနာက္ခံ သမုိင္း၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလကၡဏာ မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုလကၡဏာ တစ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံသားအားလုံး စုေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟူသည့္ NCAပါ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း KNU က ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပရန္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားက က်င္းပခြင့္ရေရး ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း က်င္းပခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေနာ္အုန္းလွက ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ကရင္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဗဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ စုေပါင္းက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၏ တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးမႈကုိ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကရင္လူငယ္ႏွစ္ဦး တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီခံထားရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNU Concern Group၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္-KPSNတုိ႔ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ႏွင့္ (၁၁)ရက္ေန႔မ်ားက တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကရင္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ၎ကိစၥရပ္အေပၚ အျပင္းအထန္ေဝဖန္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ေနာ္အုန္းလွအား တရားစြဲဆုိထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ တရားရုံး၌ အမႈလာတင္ကာ ရုံးထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားသူႀကီးက စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးခ်ိန္းေပးလုိက္ၿပီး ခရုိင္တရားသူႀကီးက အာမခံ ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္း ေနာ္အုန္းလွဘက္မွ အာမခံ မေလွ်ာက္သျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။