Home သတင္း ကရင္အာဇာနည္ေန႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ အစဥ္အလာရွိအဖြဲ႔မ်ားပါသည့္ ၁၈ ဖဲြ႔ေျပာ

ကရင္အာဇာနည္ေန႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ အစဥ္အလာရွိအဖြဲ႔မ်ားပါသည့္ ၁၈ ဖဲြ႔ေျပာ

1299

စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားထဲမွ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္က တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားသည့္ ျပည္တြင္းကရင္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အဖဲြ႔ ၁၈ ဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆို လိုက္သည္။
ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းကရင္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္း အမွတ္ ၅၂၄၊ ၉ လႊာ၌ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေနလည္ ၂ နာရီ ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားကာ ယခုလို သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ဒီကေန႔ဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားထုထဲမွာရွိတဲ့ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖဲြ႔အစည္းက လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဒီအေျဖ ကို တစ္ႏွစ္စာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ တစ္သက္စာကို ကရင္အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔တကြ အေျဖထြက္လာဖို႔ စၿပီးေတာ့ စဥ္းစား တဲ့ သေဘာလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္” ဟု သေျပ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေစာမ်ိဳးမင္းသူ က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ရႈေထာင့္က စဥ္းစားရန္လိုသလို မိမိတို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဥပေဒပုိင္းအရ မည္သို႔ရွိေစ ကာမူ က်င္းပပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ကေနလည္း စဥ္းစားရမည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သမုိင္းဌာန၊ ကထိကျဖစ္သူ ေဒါက္တာနန္းလိႈင္က ‘ေစာဘဦးႀကီး၏ ႏုိင္ငံ ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ (၁၉၄၂-၁၉၄၈)’ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကရင္ႏွစ္သစ္ ကူး က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ (အာလိန္ငါးဆင့္)၊ အတြင္းေရးမႉး၊ မန္းေက်ာ္ညႊန္႔က ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို စာတမ္းဖတ္ၾကားကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

” ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သူဟု အသိအျမင္လႊဲမွား ေျပာဆိုမႈမ်ား ၾကားေနရၿပီး သမုိင္းအမွန္သိျမင္ဖို႔ရည္ရြယ္ကာ စာတမ္း ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာနန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔ သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ ေစာဘဦးႀကီးသည္ ထိုအခ်ိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အေရးကို ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရင္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အဖိုး မျဖတ္ ႏုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦး က်ဆံုးခဲ့သည္ကို သမုိင္းသင္ခန္းစာ ယူကာ လြမ္းဆြတ္ သတိရ ေစျခင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မံ မႀကံဳေစရန္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္လိုျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ-ပုဒ္မ (၄) ပုဒ္မခဲြ (ဂ)၊ (ည) အရ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္္ခြင့္ႏွင့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ ဟု ပါရွိသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္က မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းရွိ အစဥ္လာရွိ အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ႏွစ္ ျခင္းခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ(အာလိန္ငါးဆင့္၊ အင္းစိန္) စသည္တုိ႔အပါအဝင္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔၊ ကရင္ျဖဴမ်ိဳးႏြယ္စု၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳး သားပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္ မတီ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈေကာ္မတီ၊ ကရင္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔ ၁၈ ဖဲြ႔ က စုေပါင္း ထုတ္ျပန္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စာတမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးပုိ ့သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။