Home သတင္း ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ကရင္စာေပ သင္ၾကားသူ ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလာ၊ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိ

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ကရင္စာေပ သင္ၾကားသူ ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလာ၊ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိ

670

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွစ္စဥ္ မ်ားျပားလာၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု တုိင္းပညာေရးမႉး႐ုံး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေကအုိင္စီသုိ႔ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာသင္ၾကားေန ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၁,၈၇၁ဦးႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ ၁၂၃,၆၉၆ဦးရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္၌ ၁၃၁,၄၃၃ဦးအထိ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းပညာေရးမႉး႐ုံး စာရင္းမ်ား က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠဌ မန္းအုိင္ခလိန္က “ကရင္မိဘေတြက ကရင္စာသင္ဖုိ႔ ပုိစိတ္ဝင္စားလာတယ္။ ဆရာေတြ စိတ္အားထက္သန္လာတယ္။ တုိင္းအတြင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဌာနေတြ ရွိလာတယ္။ စာ၊ယဥ္ရဲ႕ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္း အားေပးမႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တုိးလာတာျဖစ္တယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ကရင္တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမႈတြင္ ပိုးကရင္စာေပသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၉၀၆ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၇၈,၃၃၉ဦး၊ စေကာကရင္စာေပ သင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၆၄၆ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၃,၀၉၄ဦးႏွင့္ ပိုးကရင္ စာေပသင္ ဆရာ/ဆရာမ ၁,၈၅၁ဦး၊ စေကာကရင္ စာေပသင္ဆရာ/ဆရာမ ၁,၃၆၃ဦးရွိေၾကာင္း ဧရာဝ တီတိုင္းပညာေရးမႉး႐ံုး၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ ကရင္တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမႈတြင္ ပိုးကရင္စာေပသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၉၃၄ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၇၄,၂၇၄ဦး၊ စေကာကရင္စာေပ သင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၆၅ဝေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၄၉,၄၂၂ဦးႏွင့္ ပိုးကရင္ စာေပသင္ ဆရာ/ဆရာမ ၂,၂၁၈ဦး၊ စေကာကရင္ စာေပသင္ဆရာ/ဆရာမ ၁,၅၉၂ဦးရွိေၾကာင္းဧရာဝ တီတိုင္းပညာေရးမႉး႐ံုး၏ စာရင္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္စာေပသင္ၾကားမႈမွာ ပိုးကရင္ စာသင္ေက်ာင္း ၇၂၁ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၂,၂၀၀ဦးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ ၁,၄၄၀ဦး၊ စေကာ ကရင္စာသင္ေက်ာင္း ၅၃၆ေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၃၉,၆၇၁ဦးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ ၁,၂၅၆ဦးရွိခဲ့သည္ဟု တုိင္းပညာေရးမႉးစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ (အရိွဳ)ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ၎တုိ႔၏စာေပမ်ားကုိ အသီးသီး သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။