Home သတင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစ ေဝဝါးေနဆဲဟု PPST ယာယီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစ ေဝဝါးေနဆဲဟု PPST ယာယီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

865

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေကအုိင္စီ

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၄ ႏွစ္ နီးပါးရွိလာ သည့္တုိင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးလမ္းစမွာ ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔-PPST ယာယီအဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္) ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ စတင္က်င္းပေနသည့္ PPST အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အခု NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တာ အခု ဆုိရင္ (၄) ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ဖုိ႔ နီးကပ္လာပါၿပီး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လမ္းစက ေဝဝါးေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ခုိင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္ စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ အာသြန္ခြန္စုိက္ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိသြားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည့္ PPST အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆုိ႔မႈ ေက်ာ္လႊာေရးကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးကိစၥ၊ PPST စုဖြဲ႔မႈအျပင္ အစုိးရမွ အဆုိျပဳထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တုိးႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၄)ရပ္တုိ႔ကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

အစုိးရမွ အဆုိျပဳထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄)ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယမန္ေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝရက္)က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန-NRPC ႏွင့္ KNU၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္စီ-RCSSတုိ႔ သီးျခားစီ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေသးၿပီး ႏွစ္ဖက္အဆုိျပဳထားမႈပုံစံအရ အလုံးစုံသေဘာတူညီခ်က္ မရေသးဘဲ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံ ညႇိႏႈိင္းသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

အစုိးရဘက္မွ တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးရပ္တြင္ JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ )၊ UPDJC(ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ)၊ ၾကား ကာလ ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ NCAအေပၚ တူညီသည့္နားလည္မႈဆုိင္ရာ NCA အေကာင္ အထည္ေဖာ္ မႈအပုိင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံ တစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝခုႏွစ္အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ စသည့္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

အလားတူ ေကအဲန္ယူဘက္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔မွစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တရားဝင္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားအတြင္း ပါဝင္မႈကုိ ယာယီ ရပ္တန္႔ထားၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ အေျဖရွာရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကအဲန္ယူမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အစုိးရသုိ႔ တင္ျပခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၎အစိုးရကုိ အဆိုျပဳတင္သြင္းခ်က္မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ခုိင္မာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကနဦး ေဆြးေႏြးၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးကာ ၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းကာလအျပင္ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝခုႏွစ္အလြန္ အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းအထိ မၿပီးျပတ္ခဲ့သည့္ရွိေသာ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူက ဆုိသည္။

၄ ရက္တာျပဳလုပ္မည့္ PPST၏ အစည္းအေဝးပြဲအၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးႏုိင္ေသးသည့္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအ စဥ္မ်ားပါဝင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ၾသဂုတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ တပ္မေတာ္၏ ၄ လတာ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ကာလအလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခင္းအက်င္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္စားသင့္ ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ထည့္သြင္းတုိက္တြန္းေျပာ ဆုိထားသည္။

NCA အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး -KNU၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး -CNF၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ -KNU/KNLA(PC)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ -DKBA ၊ ပအိုုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ -PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ -ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ -RCSS ၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ -NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး -LDU တုိ႔ျဖစ္သည္။