Home ရုပ္သံ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးက တနသၤာရီျမစ္ဝွမ္းအတြင္း ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္မွာကို စုိးရိမ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာ

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးက တနသၤာရီျမစ္ဝွမ္းအတြင္း ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္မွာကို စုိးရိမ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာ

445