Home ရုပ္သံ ကရင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသက နန္းေဖာ့ေသာင္က်ာကေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳစားေနပါသလဲ။

ကရင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသက နန္းေဖာ့ေသာင္က်ာကေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳစားေနပါသလဲ။

533