Home သတင္း ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္အဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕ ရွႈတ္ခ်

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္အဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕ ရွႈတ္ခ်

837

ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ရွႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အသီးသီးထုတ္ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခံရမႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို ရွႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း-IKO၊ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံေရာက္ ေနာ္ေဝးကရင္ကြန္ျမဴနတီ-KCNႏွင့္ KNU-ကရင္အ မ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ KNU Concerned Groupႏွင့္ ကရင္ လူငယ္ကြန္ယက္-KYNစသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔ကြက္ရွႈတ္ခ် သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗႏၵဳလပန္းၿခံတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ က်င္းပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဦးေဆာင္ က်င္း ပသူ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWU ဥကၠဌ ေနာ္အုန္းလွအပါအဝင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အိမ္မဲရွိ ကရင္လူ ငယ္ႏွစ္ ဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီ)ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္သူမ်ားအား တရားစဲြဆုိျခင္းသည္ ကရင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအေပၚ ထိပါးေစျခင္းပင္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိလည္း ထိခုိက္ေစသည္ဟု KNU Concerned Groupက ၾသဂုတ္ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ ေျပာဆုိသည္။ ကရင္လူငယ္ ကြန္ယက္ -KYN ကလည္း ထိုသို႔တရားစြဲဆိုျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ၾကားခြဲျခား ဆက္ဆံသကဲ့သို႔ျဖစ္ ေစၿပီး တန္းတူကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥေပဒႏွင့္ အညီေျဖရွင္းၿပီး ဝန္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကုိ က်င္းပျခင္းကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္အႏုိင္ က်င့္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖဲြ႔ အစည္း-IKOက သုံးသပ္သလုိ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ကုိ ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ ကရင့္သမုိင္းဝင္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား က်င္းပျခင္းကုိလည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ေနာ္အုန္းလွတုိ႔ကုိ ဝန္းရံၾကရန္ ေနာ္ေဝးကရင္ကြန္ျမဴန တီ-KCN တုိ႔က ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္၍ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္လူမ်ိဳးေနထိုင္ရာ ေဒသအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီႏွင့္ရန္ကုန္တို႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အသံုးအႏွႈန္း အသံုးမျပဳရန္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိခဲ့သလို ရန္ကုန္တြင္လည္း ခြင့္မျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကလည္း ကရင္အမ်ိဳးသား အာ ဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခု လိုတားျမစ္ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အထိမ္းအမွတ္လကၡဏာကို အမိန္႔ေပးလ်က္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ဟုလည္း ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။