Home ရုပ္သံ ကရင္တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌသစ္ကို ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တုန္းက မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ ေလယဥ္ကြင္းေဟာင္းအနီးမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမွာ Global Glory GG...

ကရင္တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌသစ္ကို ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တုန္းက မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ ေလယဥ္ကြင္းေဟာင္းအနီးမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမွာ Global Glory GG Co.,Ltd.မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေနာ္ထားထားျမင့္ကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

651