Home သတင္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုမိုထိေရာက္ရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး ကရင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႔မ်ားအား JMC_U အတြင္းေရးမႉး တုိက္တြန္း

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုမိုထိေရာက္ရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး ကရင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႔မ်ားအား JMC_U အတြင္းေရးမႉး တုိက္တြန္း

814

ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ားကို ခိုင္မာထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အ ခန္းက႑လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမႉး-၁ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က တိုက္တြန္းေျပာဆို လုိက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ သံလြင္ဟိုပါရာဒိုက္(စ္)ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ JMC ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထိုသို႔တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

JMC-U အတြင္းေရးမႉး ၁ ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္က “NCA တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြထဲက Civilian Protection ေတြကို တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ CBO၊ CSO ေတြက ၀ိုင္းပံ့ပိုးေပးရမွာေပါ့။ အရပ္သားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ျပည္သူေတြ ဆီ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔က အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအတြက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ပါ၀င္မႈက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထိုသို႔ပါ၀င္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား -LCM တြင္ပါ ၀င္ႏိုင္သလို၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္သားျပည္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေစာင့္ထိန္း ရမည့္ စည္းကမ္းက်င့္၀တ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုသိရွိေအာင္ ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ NCA အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ JMC ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အက်ဥ္း ခ်ဳပ္၊ JMC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ CBO/ CSO မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မႈသေဘာထား အျမင္မ်ား၊ ေဒသခံအရပ္ သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ (LCM-TOR)အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ LCM စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈမ်ား တြင္ CBO/CSO မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မႈ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

̔ သြီး̕ လူထုအေျချပဳလူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ မန္းသိဏ္းေဇာ္က “ေဒသခံေတြကို NCA နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပညာ ေပး၊ သင္တန္းေပးတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးက႑မွာေတာ့ လူမႈအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ နားလည္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ LCM နဲ႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလို႔ရမယ့္ ဒီထက္ပိုၿပီး ေသခ်ာတဲ့နည္းလမ္းေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ ရွိေသးတယ္လို႔ သူတို႔ကေတာ့ ေျပာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြျဖစ္လာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့အေျခအေနပဲရွိပါေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ၊ ေဒသဆိုင္ရာ JMC -L ႏွင့္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား-LCM ကို ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ JMC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ JMC- U ဒုဥကၠဌ ၂ ဦးကိုကိုႀကီး၊ အတြင္းေရးမႉး ၁ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ JMC-S ဒုဥကၠဌ ၁ ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒို (KNU)၊ ဒုဥကၠဌ ၂ ပဒိုေစာေရႊေမာင္း(KNU)တုိ႔ အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃၂ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး JMC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အလားတူ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အစီ အစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးဟုလည္း သိရ သည္။