Home ရုပ္သံ (KNU/KNLA-PC) အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၆၉ သိန္းရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို...

(KNU/KNLA-PC) အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၆၉ သိန္းရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို အဖြဲ႔ရဲ႕ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွာ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး

962