Home ရုပ္သံ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးသတိရွိရမယ္လိ႔ု KNU ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အတြက္ ေပးပို႔တဲ့ သဝဏ္လႊာမွာ ေျပာဆုိ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးသတိရွိရမယ္လိ႔ု KNU ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အတြက္ ေပးပို႔တဲ့ သဝဏ္လႊာမွာ ေျပာဆုိ

207