Home ရုပ္သံ ျမဝတီၿမိဳ႕ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ေနရာက ေနအိမ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြက ဖယ္ရွားရွင္းလင္း

ျမဝတီၿမိဳ႕ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ေနရာက ေနအိမ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြက ဖယ္ရွားရွင္းလင္း

546