Home သတင္း ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳ အာရွလမ္းစီမံကိန္းတြင္ က်န္ရွိနစ္နာသူ ၅၁ဦး ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳ အာရွလမ္းစီမံကိန္းတြင္ က်န္ရွိနစ္နာသူ ၅၁ဦး ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

405

ဇူလိုင္ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ နန္းေ၀ၿဖိဳးဇာ

ေကာ့ကရိတ္မွ အိႏၵဳအထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သည့္ အာရွလမ္းစီမံကိန္းတြင္ နစ္နာသူမ်ားထဲမွ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသး သည့္ ေဒသခံ ၅၁ဦးႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ေရး ညႇိႏွိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္ ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမွႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၂၄ရြာေကာ္မတီဝင္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏွိႈႈ္င္းေရးမွဴး မန္းသိဏ္းေဇာ္က “အစိုးရက ဒီအာရွလမ္းမႀကီး ေဖာက္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ကတၱရာသားခင္းထားတဲ့ လမ္းႀကီးပဲက ၁၈ေပလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ၿပီးရင္ လမ္းပခံုး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၁ေပရွိတယ္လို႔ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတယ္။ အရပ္သား သတ္မွတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အျငင္းပြားတာ ကေတာ့ အစိုးရက ၂၁ေပသတ္မွတ္တာဟာ ေဒသခံေတြက ထိခိုက္တယ္လို႔ ခံယူတဲ့အတြက္ မေက်နပ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ လမ္းေဘးဝဲယာ ၁၅ေပအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ ေျမအပိုင္းမ်ားကို လမ္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ကာ ေဒသခံမ်ားဘက္က ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းနယ္ေျမ(ဧရိယာ) ၁၅ေပထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးရယူသြားမည္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း မန္းသိဏ္းေဇာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈတြင္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ ေျမစာေရး၊ လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရးကြင္းဆင္းညွိႏွိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Contract Supervision Consultants (CSC) အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူ ႏွင့္ LARC (Land Acquisition and Resettlement Committee)ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူနစ္နာသည့္ ေဒသခံမ်ားမွတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရရွိထားသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားမွာ ေတြ႔ဆံုညွိႏွိႈင္းပြဲမွ တက္ေရာက္သည့္ သာယာကုန္း၊ ဝဲကရင္၊ က်ားကေလး၊ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေရး တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထပ္မံေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ့ကရိတ္မွ အိႏၵဳအထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သည့္ အာရွလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နစ္နာသူမ်ားကို နစ္နာသည့္ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား၊ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုးမ်ားအလိုက္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့မႈမ်ားရွိသလို ေလ်ာ္ေၾကးအေပၚမေက်နပ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားလည္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုညွိႏွိႈင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ၀ဲကရင္ေက်းရြာရွိ နန္းသီတာခိုင္မွ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္မွႈေၾကာင့္ နစ္နာမွႈ မ်ားရွိသည့္အေပၚ ယခုလိုေျပာသည္။

“အရင္ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့အသုတ္ေတြက ေျမ၊ အေဆာက္အဦးထိရင္ေလ်ာ္ေၾကးအကုန္ေပးတယ္ ။အခုက သူတို႔ေျမျပန္လာထပ္တိုင္းတယ္ ။အေဆာက္အဦးဖိုးဘဲေပးမယ္ ။ေျမဖိုးက ေပးမေပး အေပၚျပန္ထပ္တင္မယ္။ က်မတို႔ကနစ္နာတာေပါ့ အခု တက္ေရာက္တဲ့လူေတြအားလံုးက ၁၅ေပအတြင္းမွာဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘူး အမ်ားဆိုေတာ့ က်မတို႔လည္း အဲလိုသေဘာတူလိုက္တယ္ ။က်မဆိုင္တစ္ဝက္ထိေတာ့ ဆိုင္မေရာင္းရေတာ့ဘူး ။နစ္နာေၾကး ၆လစာေတာ့ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတို႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးလည္း က်မတို႔က အရမ္းနစ္နာတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

အဆိုပါေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္း ၂ႀကိမ္ရွိေနၿပီးျဖစ္သလို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ -ADB ထုတ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၁ႀကိမ္ေပးခဲ့ၿပီး အစုိးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေပးရန္ ရွိသည္ဟုသိရသည္။