Home ရုပ္သံ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳ လမ္းပိုင္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္တဲ့ အာရွလမ္းစီမံကိန္းမွာ နစ္နာသူေတြထဲက ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိေသးတဲ့ ေဒသခံတခ်ိဳ႕နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ ညွိႏႈိုင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳ လမ္းပိုင္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္တဲ့ အာရွလမ္းစီမံကိန္းမွာ နစ္နာသူေတြထဲက ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိေသးတဲ့ ေဒသခံတခ်ိဳ႕နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ ညွိႏႈိုင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

590