Home သတင္း အသြင္ေျပာင္း ပုိလီယုိေရာဂါ စတင္တုိက္ဖ်က္ရန္ နယ္စပ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပင္ဆင္

အသြင္ေျပာင္း ပုိလီယုိေရာဂါ စတင္တုိက္ဖ်က္ရန္ နယ္စပ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပင္ဆင္

643

ဇူလုိင္လ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္(မူတေရာ္ခရုိင္)အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အသြင္ေျပာင္းပုိလီယုိေရာဂါကုိ ကာကြယ္၊တုိက္ဖ်က္သြား ရန္ နယ္စပ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ ေျပာသည္။

ပုိလီယုိကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကြ်းရန္ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန(KDHW)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက စားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ (BPHWT) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ယမန္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္ -၁၆ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပုိလီယုိ အေၾကာေသကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကြ်းျခင္း အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း BPHWT တာဝန္ခံ ေစာဝင္းေက်ာ္က ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “အခု ပုိလီယုိနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ေတာ့ သူတုိ႔ ျဖစ္တဲ့ေနရာကေန ပတ္ပတ္လည္ မုိင္တစ္ရာကုိ ေဆးမျဖစ္မေန တုိက္ရမယ္ေပါ့။ မျဖစ္မေန တုိက္ရမယ္ဆုိေတာ့ အစုိးရ က်န္းမာေရးဌာနအေနနဲ႔က သူတုိ႔ ဝင္လုိ႔ရတဲ့ေနရာ ေတြ သူတုိ႔ လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ သူတုိ႔တုိက္ေပမဲ့လည္း အခု ဖာပြန္ေဒသလုိေနရာကေတာ့ သူတုိ႔ ဝင္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဘက္ ကရင္က်န္းမာေရးဌာန(KDHW)နဲ႔ေကာ၊ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္လုပ္သားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေကာ ေဒသထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အျခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္မေန ေရာဂါကုိ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတဲ့အပုိင္း ျဖစ္တယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ပုိလီယုိေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကြ်းမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၁၈ရက္ ေန႔မွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ဖာပြန္(မူေၾတာ္) ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ဘီးလင္းဟူ၍ ေနရာ (၃)ခုခြဲကာ ေဒသအတြင္းရွိ အသက္ ၁၅ႏွစ္ ေအာက္ အရြယ္မ်ားအား သင္တန္းဆင္းထားသည့္ ေဒသခံက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ တုိက္ေကြ်းသြားမည္ဟု လည္း ေစာဝင္းေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ေရာဂါတုိက္ဖ်က္မႈကုိ နယ္စပ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဇူလိုင္လ ၇ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသလုိ အစုိးရ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကုိ ေပးအပ္သြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ဗဟုိတုိးခ်ဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထုိးလုပ္ငန္း လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးက “က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာပုိင္းေရာ၊ ပစၥည္းပုိင္းေရာ ေဆးေရာ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရာ အားလုံး အဖက္ဖက္ကေန အား လုံးေထာက္ပံ့ဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ ဒီဘက္က မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕လက္ခံမႈ ဘယ္ ေလာက္အတုိင္းအတာထိ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမလဲ အဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေတာ့ အားလုံးအဆင္သင့္ပါပဲ။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ၎အသြင္ေျပာင္းပိုလီယိုေရာဂါပိုး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္မွ (၇)ၿမိဳ႕ နယ္ အပါအဝင္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ေနရာေဒသ၊ လူအုပ္စုမ်ားရွိသည့္ မြန္ျပည္နယ္မွ (၃)ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းမွ (၂)ၿမိဳ႕နယ္၊ စုစုေပါင္း (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အသြင္ေျပာင္းပိုလီယိုပိုးကူးစက္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပိုလီယိုကာ ကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခု ဇူလုိင္လ (၇)ရက္ေန႔မွ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန႔ အထိ (၃)ႀကိမ္ တုိက္ေကြ်းမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစုိးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

BPHWT ႐ံုးတြင္ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ ပုိလီယုိ အေၾကာေသကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကြ်းျခင္း အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆရာ ျဖစ္သင္တန္းကုိ ဖာပြန္ေဒသရွိ နယ္စပ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ KNLA မွ ေဆးမႉးမ်ား အပါအ ဝင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း (၂၈)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အသြင္ေျပာင္းပုိလီယုိေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး တုိက္ ေကြ်းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အစုိးရက်န္းမာေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရင္း သင္ၾကားပုိ႔ ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပိုလီယိုကင္းစင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ယခုတဖန္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံ ကေလးငယ္ ၃ဦး၌ အသြင္ေျပာင္းပိုလီယိုပိုးကူးစက္မႈ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။